بهسازی بافت قدیم نمونه مطالعاتی "بافت قدیم اردبیل"


بهسازی بافت قدیم نمونه مطالعاتی "بافت قدیم اردبیل"
دگرگونی تدریجی لایه‌های درونی بافت قدیم به تدریج چهره اولیه بافت را تغییر می‌دهد و در نهایت دانه‌بندی بافت و در نتیجه کالبد بافت را دگرگون می‌سازد. مجموعه ورزشی شهرکردهکتارها بافت شهری تاریخی که به علل گوناگون در معرض دگرگونی و فرسایش و تخریب برنامه گرفته‌اند. دهکده روانیحجم عظیمی از ثروت ملی ما را تشکیل می‌دهند که در طول وقت ساکنان خود را از دست داده و به صورت محلات و بافت‌های مخربه‌ای مطرح شده‌اند. طراحی قبرستان بقیع و حرم ائمه معصومین (علیهم السلام) (فضای مبکی)عدم وجود قوانین و مقررات حاکم . طرح سازماندهی و نوسازی مرکز شهر زنجاننبود ضمانت اجرایی قوانین، عدم آگاهی شهروندان و فقدان روش برخورد مناسب با بافت‌های تاریخی از شرایط بارز دگرگونی و تخریب این بافت‌ها می‌باشد. مبانی طراحی و طرح کارخانه مواد غذایی گوشتیبررسی مقوله مسکن در بافت قدیم، و ارائه راهکارهای متناسب با وقت و هویت بافت ، در قالب شیوه‌هایی که قابل تعمیم در کلیه بافت‌های قدیمی را داشته باشد مقوله‌ای هست که در این رساله به اون پرداخت شده هست . بررسی نقاشی معاصر ایران در مطبوعاتبررسی مبانی تئوریک مسئله از اهداف اصلی در تدوین رساله بوده و در این زمینه روند بررسی مباحث کلان شهری و برخورد با مسائل طراحی شهری و ارائه اون به صورت قابلیت‌ها و ضعف‌های موجود در بافت از تلاشهای دیگر در تکوین رساله بوده و همچنین پیوند طراحی شهری با معماری در مقیاس مجموعه‌ها و واحدهای مسکونی به عنوان یک نمونه مطالعاتی (case study) در بافت قدیم شهر اردبیل و در قالب پروژه معماری ارائه شده هست . تصویر حضرت مسیح (ع) در دوره‌های مختلف تاریخ نقاشیارائه راهکارهایی در قالب یک طرح معماری برای محدوده‌ای از بافت نه بخاطر حل مسائل خاص بافت مزبور انجام شده هست ، بلکه ارائه روش برای طراحی معماری در بافت‌های مشابه از اهداف رساله در ارائه طرح معماری می‌باشد. معرفت دیداری

48 out of 100 based on 18 user ratings 508 reviews

@