در كدام آيه قرآن مدت روز قيامت بيان شده است؟


در كدام آيه قرآن مدت روز قيامت بيان شده است؟
    در كدام آيه قرآن مدت روز قيامت بيان شده است؟

پاسخ :


آيه 118 سوره بقره چيست؟

1:آيه 119 سوره بقره چيست؟

مدت روز قیامت در "آیه 4 سوره معراج" بیان شده هست.


آيه 120 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


77 out of 100 based on 42 user ratings 517 reviews

@