حکم چت اینترنتی چی هست؟ اگر وُیس و وب کم نباشه و تمام صحبت هایی هم که میشه علمی-اجتماعی


حکم چت اینترنتی چی هست؟ اگر وُیس و وب کم نباشه و تمام صحبت هایی هم که میشه علمی-اجتماعی
    حکم چت اینترنتی چی هست؟ اگر وُیس و وب کم نباشه و تمام صحبت هایی هم که میشه علمی-اجتماعی باشه. های چتر رو عرض می کنم.

پاسخ :


این که می گویند زیاد نباید روی احادیث روضه کافی حساب باز کرد چرا که احادیثی ضعیف در

1:در مورد تعیین مرجع تقلید که باید زنده باشد نمی دانم چه کسی را انتخاب کنم راهنمایی امدر مورد نذر صلوات نمی دانم چه تعداد نذر کرده و یادم رفته چقدر هم صلوات فرستادم، چه کنم؟
ارتباط و فرمودگو با جنس مخالف در رابطه با مسائل درسی و معمولی چه از طریق عادی و چه از طریق اینترنت و چت اگر قصد لذت در کار نبوده و موجب فتنه و فساد نشود اشکال ندارد.


عکس العمل علی(ع) در برابر کشت و فوت کردن 3 خلیفه اول، چگونه بود، آیا در تشیع جنازه آنها


در مناظرات امام رضا(ع) چه حرف و صحبت هایی مطرح شد؟


برگرفته از پرسمان


اگر شرور نبودن، چه می شد؟! (می دانم اگر نبود، به نوعی جبر بود. ولی آثارش چه بود؟)
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:26 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 15 user ratings 340 reviews

اولا مقصود و حقیقت فشار قبر چیست؟ زمان رخداد آن چه وقت است؟ (کی بر میت اعمال می شود) ثانیا
اگر کسی دوست داشته باشد که ریاست جایی را بعهده گیرد، حب مقام است؟ آیا حرام است؟
اگر بدون عمد (مثلا بواسطه مصرف دارویی خواب آور که به دلیل بی خوابی اول شب مصرف شده) نماز
جواز کشتن انواع جانواران مضر (سوسک، موش و ...) با این که همه شان مخلوق خدا بوده و معتقدیم
چرا برخی افراد واقعا معصیت کار و فاسق، از نظر هوش و استعداد و وضع مالی و ... موفق تر به
گاهی حال طول دادن به تعقیبات نماز را ندارم و به تسبیحات و سجده شکر اکتفا می کنم. از طرفی
پیامبر(ص) به زیاد فکر کردن و عادت دادن دل به مهربانی توصیه می فرمودند. به چه چیزی زیاد
آیا می شود که روزه را با بیرون رفتن به فاصله شرعی آمدن، باطل کرد؟
Fastest way to do a case-insensitive substring search in C/C++?
Dynamically Loading External Modules in a C Program?
How to convert a C string (char array) into a Python string when there are non-ASCII characters in the string?
How to create a numpy record array from C
JNI memory management using the Invocation API
C or C++ BigInt library on Microsoft Windows
How can I force the deletion of locked files in C/C++?
extern inline
What use are const pointers (as opposed to pointers to const objects)?
Determine Process Info Programmatically in Darwin/OSX
*
@