کسى که جنب بوده، اگر بعد از نمازى که خوانده، شک کند غسل کرده یا نه، تکلیفش چیست؟

قرآن بارها گفته که از خدا و پیغمبر و افراد برگزیده تبعیت کنید. لطفا نام سوره ها و آیات
احادیث و آیاتی را که در مورد زیارت قبور وارد شده است را بیان کنید .(فاتحه خواندن ، خیرات
ابوبکر نام کنیه کدام یک از فرزندان امام علی (ع) بوده است؟ نام اصلی وی چه بوده؟
آیا پیامبر روی خاک سجده می کرده اند؟ باذکر دلایل وذکر منبع
لطفا به اختصار در رابطه با آرا و نظریات علامه طباطبایی و همچنین صحبتی از ایشان در رابطه
تعدادی از عرفای حال حاضر را نام ببرید و نحوه ی ارتباط(حضوری و کتبی) با ایشان را بیان
c# separate class for storage
c# What is the different between static class and non-static (I am talking about the class itself not the field) [duplicate]
C++ Callbacks using Boost Functions and C++ Class Methods
How to run code upon class definition (not object instantiation)
ruby inheritance vs mixins
How to avoid messages like “Profiler Agent Warning: Failed to lookup cached class org/apache/derby…” when profiling with visualvm?
Simple toggleClass on click not working on table
Overriding / modifying C++ classes using DLLs
How can I get a list of methods that are originally *defined* in a class in php?
What is a stateless class (in asp.net)?

کسى که جنب بوده، اگر بعد از نمازى که خوانده، شک کند غسل کرده یا نه، تکلیفش چیست؟
    کسى که جنب بوده، اگر بعد از نمازى که خوانده، شک کند غسل کرده یا نه، تکلیفش چیست؟

پاسخ :


دوست دارم هر چه آدرس سایت قرآنی در اختیار دارید برای بنده ارسال نمایید به جهت استفاده

1:تفاوت های ازدواج دایم با موقت در چیست؟(صیغه عقد-شاهد-مهریه-طلاق-محرمیت-عده و...)

همه مراجع (به جز تبریزى و وحید): نمازى را که خوانده، صحیح هست؛ ولى براى نمازهاى بعد باید غسل کند.( توضیح‏المسائل مراجع، م 388؛ بهجت، وسیله النجاه، ج 1، م 220 و دفتر: خامنه‏اى.)

ناخن گرفته شده را کجاها می توان انداخت؟
آیات عظام تبریزى و وحید: اگر احتمال بدهد که هنگام شروع به نماز متوجه بوده، نمازى را که خوانده، صحیح هست، ولى براى نمازهاى بعد باید غسل کند.( وحید، توضیح المسائل، م 394 و تبریزى، توضیح‏المسائل مراجع، م 388.)

برگرفته از پرسمان


خدا در قرآن گفته است که انسان را از خاک آفریده است. از طرفی در قرآن گفته شده خدا کن فیکون
پرسمان در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:23 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 74 user ratings 974 reviews

خدا چه نیازی به دستیارانی مثل فرشته ها دارد؟ یکی مامور ابلاغ وحی به پیغمبرش، دیگری
چرا باید حضرت مهدی در زمانی ظهور کند که ظلم به اعلی درجه خود رسیده باشد؟ مگر اگر ظلم
چگونه می توانیم به خود تلقین مثبت کنیم؟ وامید خود را افزایش دهیم؟
چرا در غالب موارد، «آخرت» در کنار «دنیا» و در نقطه ی مقابل آن ذکر شده است و به عنوان
دلیل اینکه وقتی امام حسین علیه السلام بر پیکر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر
آیا صِرفِ بدگویی از کسی، غیبت محسوب می شود یا عدم اطلاع ِ آن شخص هم ملاک است؟ به عبارت
سند دعای یستشیر از کلام امام می باشد و فوائد خواندن این چه می باشد؟
تفاوت تنزیه و حمد نسبت به تسبیح خداوند چه می باشد؟
پسر لقمان اسم او چه بود که در سفارش های لقمان به او سفارش های ارزشمندی شده است؟
در زیارت عاشورا فقط می گوییم (بابی انت و امی) چرا از خودمان چیزی نمی گوییم نمونه در زیارت
using the 'class' keyword as/in a method argument in c#
Method vs Property in C# - what's the difference [duplicate]
compiled Jar file contains excess class files
How to map a class to a jsp tag?
Access member function of another .cpp within same source file?
access two .cpp file within same source file in vc++ [duplicate]
Difference between accessing an instance attribute and a class attribute
Java: Possible to have mutual, final class references?
C# Application Settings not saving using custom class
error: initializer element is not constant
*
@