پیش شماره شهرستان قورت تپه مرادلو چند است؟


پیش شماره شهرستان قورت تپه مرادلو چند است؟
    پیش شماره شهرستان قورت تپه مرادلو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان سوده جان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان سورشجان چند است؟

پیش شماره شهرستان قورت تپه مرادلو 452598 می باشد.


پیش شماره شهرستان سورک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قورت تپه مرادلو باید ابتدا 0452598 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سولیجان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قورت تپه مرادلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452598123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سونک چند است؟
شهرستان قورت تپه مرادلو از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان سیبک چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 15 user ratings 540 reviews

@