سلام دربازی پرنس پرشیاthe two thrones در مرحله ای که غول آرنا هست بااینکه یکی دوبار روی سرش رفتم بازهم باختم چیتهای موجود هم کمکی نکرد چطور میتونم این مرحله رو بگذرونم؟