طراحی و ساخت دماغه هلی‌کوپتر شباویز 75

بررسی وضعیت اکوستیکی سالنهای سخنرانی
بررسی وضعیت منابع آب لارستان با مدلهای ریاضی و ارائه راهکارهائی برای رفع معضل کم آبی
بررسی و مشخص نمودن عوامل موثر در کنترل نوفه اکوستیکی در محیط زیست
بررسیهای آزمایشگاهی برای منبع قرضه رفائیه-سد تنظیمی کرخه
برنامه‌ریزی تحقیقاتی در زمینه مکانیک سنگ و طراحی و ساخت دستگاه آزمایش
پهنه‌بندی و راهنمایی طراحی اقلیمی استان سمنان
تجدید نظر و تکمیل مبحث 19 قوانین و مقررات ملی ساختمان صرفه‌جوئی در مصرف انرژی
تحلیل موازی سازه‌های پر عضو و پیچیده
تدوین استانداردهای ابعادی مسکن - فاز اول
تدوین برخی استانداردهای ساختمانی
تدوین راهنمای استفاده از ویرایش دوم آیین‌نامه 2800
تدوین و ارائه اصول طراحی و توصیه‌های فنی و اجرایی برای طراحی مدولار
jquery + datalist
jquery image slide
How can I add link-specific scrolling animations, horizontal and vertical, using jQuery?
Equal the size of sidebar and content using jQuery
$(this).keyup() not responding when focused on tinyMCE
Jquery animate hide and show
how to make a row highlight in a large table using jquery
What is the benefits of using jQuery UI over plugins?
jquery highlight fading - timeout problem
How to clone a jQuery Listen plugin event?
*
@