یک مقاله ۲۰صفحه ای در باره ی اتحاد ملی و انسجام اسلامی بنویسم لطفا ۶ یا

Mechanisms of Prostate Cancer Author:Kati P. Porkka and Tapio Visakorpi scincedirect European Urology Volume 45, Issue 6,
نور تهران "Integrating fuzzy data mining and fuzzy artificial neural networks for discovering implicit knowledge", "Mu-Jung
of non-crimp fabric previous termcompositenext term structural partsComposite Structures Volume 87, Issue 4, February 2009,
- بیوتکنولوژی مقاله درخواستی - انتقال ژن در گیاهان - کلی باشد - نه مربوط
اسلامی Hi dear sir/madam Facts, values, and the naturalistic fallacy in psychology Author: Svend Brinkmann New ideas
شماره 583946 لطفا اگر ممکن است کل مجله "ایده های جدید در روان شناسی" شماره
مقایسه اثرات منابع مختلف ازت بر روی گندم
بررسی آب و زمان مناسب آبیاری ( دور و عمق آبیاری قطره‌ای ) بر روی لیموشیرین
مقایسه روشهای آبیاری در باغات نارنگی
تعیین نیاز ارقام ذرت به مواد غذائی خاک
بررسی اثر میزانهای مختلف کود شیمیائی و آب آبیاری در روش قطره‌ای بر روی سیب گلدن
بررسی اثرات میزانهای مختلف ازت و فسفر روی ارقام گندم ( تعیین نیاز غذائی گندم )
تعیین بهترین مقدار آب آبشویی و بهترین روش شستشوی اراضی شور و نسبتا" قلیائی در منطقه رودشت
بررسی علل کمبود عملکرد محصول گندم و جو در مناطق سردسیری فریدن و شهرکرد
بررسی علل کمبود عملکرد محصول یونجه و اسپرس در مناطق مختلف فریدن و شهرکرد
بررسی اثر پتاسیم و مقادیر مختلف کود شیمیائی ازته و فسفره بر روی واریته‌های مختلف گندم

یک مقاله ۲۰صفحه ای در باره ی اتحاد ملی و انسجام اسلامی بنویسم لطفا ۶ یا
با سلام
من میخواهم یک مقاله ۲۰صفحه ای در باره ی اتحاد ملی و انسجام اسلامی بنویسم لطفا ۶ یا ۷ منبع برای من بفرستید واگر مطلب یا مقالهی جدیدی هم دارید بفرستید
با تشکر
پاسخ :
سلام

من مقاله در رابطه با بررسی ویروسهای کامپیوتری و نحوه عملکرد آنها میخواهم. با


علم و صنعت ایران Effect of chemical composition on the formation of martensite in titanium alloys Journal Metal
سوال: می‌توانم "به صورت کلی" مقاله‌ای در مورد موضوعات مختلف درخواست کنم؟

علم و صنعت Stress-assisted martensite formation in TiNi R. J. Wasilewski Scripta Metallurgica Volume 5, Issue 2,


of non-crimp fabric previous termcompositenext term structural parts Composite Structures Volume 87, Issue 4, February 2009,
پاسخ: خیر.


D, Herricks T, Xia Y Magnetic nanofibers of nickel ferrite prepared by electrospinning Appl Phys Lett 83 2003 4586–4588
ما تنها به درخواست‌هایی جواب می‌دهیم که تقاضا نماينده خود دقیقا بداند چه می‌خواهد.


Wang, Jinyu Kuang, Jinghua Li, Yunlun Luo, Huaping Lu, and Gang Hu. "Chaos-based secure communications in a large community".
لطفا فقط متن کامل مقالات ISI مورد نیاز خود را که عنوان مقاله، نام نویسنده و مشخصات مجله (ژورنال) مورد نظر را می‌دانید، از ما بخواهید.ارائه اطلاعات ناقص یا تقاضاهایی مثل "من دنبال انجام یک تحقیق دانشگاهی هستم.


کبیر تاز
لطفا مقاله‌ای در مورد هارد دیسک‌ها برای من ارسال کنید!" تنها موجب اتلاف وقت شما و خدمتگزاران شما در تبیان می‌شود

http://www.tebyan.net/Science_Technology/2007/10/10/49776.html

69 out of 100 based on 34 user ratings 509 reviews


واحد مشهد اگر عنایت فرموده و مقاله ای در مورد ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
اسلامی The British Accounting Review Breaking the link with a university education in the creation of a chartered accountant:
تهران جنوب the mechanics of snagging in plain-knitted and jti 1959 t449 munden and trj 196 148 popper and trj

واحد نجف اباد اصفهان مهندسی برق الکترونیک و یوزس
تعیین اثر متقابل مقادیر مختلف کودهای شیمیائی و آب آبیاری بر روی ارقام مختلف جو
تعیین مناسب ترین نوع و میزان ماده اصلاحی و بهترین روش مصرف آن جهت اصلاح خاکهای قلیائی و شور قلیائی
تعیین بهترین مقدار آبشوئی آب و بهترین روش شستشوی اراضی شور و قلیائی
آزمایش تعیین تاثیر متقابل آب و کود بر روی عملکرد سه واریته ذرت
مقایسه عملکرد و تعیین فرمول کودی مناسب برای سه واریته
تعیین مناسب ترین فرمول کودی سیب زمینی واریته کوزیما
بررسی و تعیین نیاز غذائی ارقام گندم امید و OR
بررسی نیاز غذائی پیاز در روشهای مختلف و کشت و تاثیر شن در رشد و عملکرد محصول
بررسی و سنجش مقادیر مختلف کودهای شیمیائی بر روی لوبیا ( چشم‌بلبلی )
بررسی نیاز غذائی روی واریته‌های مختلف سیب زمینی
*
@