ساخت و پرداخت مدلهای توزیع سفر برای شهر مشهد


ساخت و پرداخت مدلهای توزیع سفر برای شهر مشهد
با رشد جمعیت شهرها و افزایش چشمگیر تعداد سفرهای روزانه، برنامه‌ریزی برای حمل و نقل اهمیت شایانی می‌یابد.


پیش‌بینی خواص نفت خام با استفاده از مدل‌های توزیع و استفاده از آنها در تقطیر نفت خام
زیرا تنها در سایه یک برنامه مشخص و دقیق م توان اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت حمل و نقل و کاستن از آثار منفی اون انجام داد.


بررسی عوامل موثر در تامین انرژی خورشیدی برای یک خشک کن نیمه صنعتی
برای اینکه بتوان چنین برنامه‌ریزی ای را صورت داد، باید امکان پیش‌بینی وضعیت سیستم حمل و نقل برای آینده وجود داشته باشد.


ارائه مدلهای ترمودینامیکی برای مخلوطهای غیرایده‌آل
ساخت مدل های ریاضی این توانایی را به برنامه‌ریزان حمل و نقل می‌دهد.


شبیه‌سازی برجهای تقسیر پیچیده
با هستفاده از مدلهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای حمل و نقل می‌توان اطلاعات لازم را برای آینده بدست آورد.


بررسی عملکرد الگوریتم‌های مختلف در کنترل یک سیستم چند ورودی، چند خروجی (مدل یک برج تقطیر)
یک نوع از مدلهایی که در برآورد تقاضای سفر ساخته شده و مورد هستفاده برنامه می‌گیرد، مدل توزیع سفر می‌باشد.


مقایسه رفتار راکتورهای با جریان برخورد کننده با راکتورهای مخزنی مجهز به همزن
با هستفاده از این مدل می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال افق برنامه‌ریزی، از هر نقطه مبداء سفر، چند سفر با هدف سفر معین به نقاط مقصد سفر انجام خواهد شد.


پادکدها و کدهای خطی بهینه برای افزایش اطمینان پذیری در پردازش و انتقال اطلاعات
در این پایان نامه مدل های توزیع سفر با هدف سفرهای مختلف برای شهر مشهد مقدس مقدس ساخته و پرداخت شده هست .


تولید کاربرد به روش تولید برنامه به زبان سطح بالا
برای ساخت این مدل ها رویکرد انتخاب و مدلهای با ساختار لوجیت چندجمله‌ای به کار گرفته شده و برای پرداخت اونها نیز از روش برآورد درستنمایی بیشینه هستفاده شده هست .
50 out of 100 based on 15 user ratings 490 reviews

@