می دانیم برای قصاص قتل عمد با توجه به جنسیت مقتول حکم صادر می شود، آیا در این حکم جنسیت


می دانیم برای قصاص قتل عمد با توجه به جنسیت مقتول حکم صادر می شود، آیا در این حکم جنسیت
    می دانیم برای قصاص قتل عمد با توجه به جنسیت مقتول حکم صادر می شود، آیا در این حکم جنسیت قاتل هم مهم می باشد؟

پاسخ :


ما چگونه به فضل خدا امیدوار باشیم وقتی خدا این قدر سخت گیر است و حضرت یوسف(ع) را چند سال

1:طبق فرمایش مقام معظم رهبری عمل به قوانین جمهوری اسلامی واجب است اما اکنون چند پرسشخواهشمندم محتوای فیلم «مارمولک» را نقد و بررسی بفرمائید و این دو دیدگاه را مقایسه فرمایید:
بر پايه فقه وقانون مجازات اسلامی درواقع دراصل قصاص و لزوم اون ،تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد.به عبارت دیگردرباب قصاص وضرورت اون پدیده به نام جنسیت مطرح نیست.تنها تفاوتی که ازاین حیث وجود دارد وان هم حکیمانه ودارای فلسفه خاص خود می باشد که درجای خود به اثبات رسیده هست؛ تفاوت دردیه زن ومرد هست که مطابق نظام حقوقی اسلام، دیه زن ومرد تا ثلث برابر هست اماهمین که ازثلث گذشت دیه زن نصف دیه مرد هست.برهمین پايه ،اگرمرد مسلمانی زن مسلمانی را به قتل بر ساند ومحکو م به قتل عمد شود، اولیاء زن با پرداخت نصف دیه می توانند قاتل را قصاص نمایند(مواد209 و258،قانون مجازات اسلامی )امااگر زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل عمد برساند به طور مطلق قصاص می گردد.

برگرفته از پرسمان


اعجاز علمی قرآن کریم در رابطه با سه علم ریاضیات، هندسه، فیزیک را تحلیل فرمایید.
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:13 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews

زندگی نامه علمی، سیاسی، آثار و تألیفات (همراه با موضوعات آثار) حجت الاسلام سید محمد
در محیط کارم (اتاق عمل) موقع آماده شدن برای سر عمل رفتن نیاز است که حتما دست ها را تا
آیا مس میتی که در اتاق عمل همان لحظه زیر عمل جراحی مرده است و پاهایش سرد شده نیاز به
اگر از 9 سالگی تا 12 سالگی به دلیل جثه ضعیف و نادانی به مسأله و هم چنین اجبار پدر و مادر
بخش عمده ادبیات ما را شعر غنایی تشکیل می دهد و نیز عمده سروده های معاصر از نوع ادبیات
در شهری که زندگی می کنم در 45 کیلومتری بیرجند قرار دارد و افراد آن شهر همه با اذان بیرجند
آیا شیره ای که از آب انگور به دست آمده و مصرف خوراکی دارد، حرام است؟
من مدت 6 ماهه که با علی در محل کارم آشنا شدم و این ماه قرار خواستگاری رو با خانوادم گذاشتن.
(خلاصه سوال) پدرم فوت کرده، فوت ایشان برای من بسیار سنگین بود و متعاقب آن سؤالاتی در
(با توجه به مقدمه سوال 1) چه کار خیری برای روح مرده مفیدتر است؟ دعاهای خوبی که یک فرزند
Is there any performance difference in using .resx file and satellite assembly?
Links with and without the .aspx extention
When creating a web control should you override OnLoad or implement Page_Load
When memory is allocated for a program?
Why is the fact that Microsoft decided to support jQuery such a big deal?
What is the impact of having namespaces in multiple DLLs?
Accessing a dynamitcally added buttoncolumn's (in a Datagrid) click event. C#/ASP.NET
How to avoid a postback in JavaScript?
How do I use LINQ to query for items, but also include missing items?
404 page that displays requested page
*
@