xp سایتی را برای خود طراحی كرده ام.و از سایت www.20m.com برای خود سایتی رایگان

آموختن اسكریپت ها(scripts) در فلاش (Flash) چه منبع فارسی ای را می شناسید؟ خداحافظی
نباشید خدمت شما. من میخواستم چگونگی كار با برنامه Hyperterminal 6.0 كه برای فرستادن
نباشید خدمت شما: آیا از طریق سایت تبیان می توانیم برای خود Email ایجاد كنیم. لطفا
طریقه كار كردن با برنامهHyper Terminal را اموزش دهید لطفآ طریقه فیلتر گذاری
را از نوع (نصب به همراه خصوصیات پیشرفته) نصب كرده ام ، می خواستم بدانم
نباشید خدمت تمامی دست اندركاران سایت پربار تبیان می خواستم از شما خواهش
ارزیابی اثرات کود نیتروژنه بر اجزا عملکرد، انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در ژنوتیپهای برنج
بررسی روش انتقال ژن به گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم و ژن گزارشگر ‏‎GUS‎‏
بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی رشد ارقام سورگوم دانه ای در منطقه سیستان
بررسی تنوع ژنتیکی گونه هایی از یونجه یکساله با تکیه بر مطالعات سیتوژنتیکی الکتروفورزی و مورفولوژیکی
بررسی وراثت مقاومت به خشکی در ذرت از طریق تجزیه میانگین نسلها
تعیین دوره بحرانی کنترل علف هرز ذرت دانه ای در منطقه دشت ناز سازی (مازندران)
کنترل علفهای هرز پهن برگ با میزان کاهش یافته بنتازون در سویا
بررسی پروتئین های ذخیره ای آندوسپرم گندم های بوی بهاره و اصلاح شده شمال غرب کشور با استفاده از روش های ‏‎A-PAGE, SDS-PAGE‎‏ و ارتباط آنها با کیفیت
تعیین همبستگی صفات کمی و کیفی با عملکرد از طریق تجزیه علیت در برنج ‏‎(oryza salical.)‎‏
بررسی وراثت مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از صفات کمی و مارکرهای مولکولی

xp سایتی را برای خود طراحی كرده ام.و از سایت www.20m.com برای خود سایتی رایگان
من به وسیله front page xp سایتی را برای خود طراحی كرده ام.و از سایت www.20m.com برای خود سایتی رایگان گرفته ام و می خواهم به وسیله front page آن را در سایت خود برنامه دهم .وقتی قسمت publish را انتخاب می كنم وآدرس سایت خود رامی دهم از من چند user name و password میخواهد و من همه را دقیق وارد میكنم ولی دوباره از من password می خواهد من باید چه كار كنم ؟
پاسخ :
دوست عزیز سلام،

از شما داشتم می خواستم اگر میشود ادرس دانلود برنامه 3D Flash Animation و همچنین
در مورد سایت www.20m.com باید بگویم كه این محله امكان تهیه سایت رایگان وجود ندارد و شما مجبور به پرداخت مبالغی برای ثبت نام در این سایت هستید.


از حضورتان داشتم كه خواهشمندم پاسخم را حتما و هر چه زودتر ارسال فرمایید. من
پرسش user name and password به همین دلیل هست.


را در باره زبانهای برنامه نویسی اسمبلی و توربو پاسكال معرفی نمایید كه
پیشنهاد می شود برای طاحی و ثبت سایت خود از سایت های دیگری مانند www.geocity.com هستفاده كنید.


طریق مرورگرمان بر روی یك سایت پسورد بگذاریم تا هر كس خواست از مرورگر ما
در ضمن از شما اجازه می خواهم در مورد سوال شما، موقعيتی بیشتر داشته باشم تا درباره سایت 20m.com تحقیق كاملتری اجرا کنم.


ی من به طور مفصل توضیح دهید كه چگونه می توان بدون اتصال به اینتر نت فایلهای
خوشحال خواهم شد در صورت نیاز از شما اطلاعات مفیدی كسب كنم.

حواب ها رو به روز می دیم پس چی شد كدم رو میگم ولی بازم امیدی ندارم 8777
موفق باشید.


میخواستم در مورد Telnet توضیح دهید. ب


فراوان ار سركار خانم ایلی وهمچنین از جناب آقای حمید مرندی و بقیه عزیزان


71 out of 100 based on 56 user ratings 931 reviews

برای من معرفی كنید تا من بتوانم وب سایت خود را در ان بطور مجانی كه حجم
اگر می شود بگویید آیا برنامه ای هست كه با آن بتوان فایل های با بسوند dat.*
كه برنامه فلش را به طور كامل و فارسی آموزش دهد.لطفا معرفی كنید. با تشكر
است بفرمائید برای استفاده از "out look express" در موقعی كه از ما نوع ای میل را
بفرمائید كه توسط چه نرم افزاری میتوان فایلهای با پسوند تصویر (jpeg-bmp...)
اگر من بخواهم ایمیل خودم را كه در سایت رشد درست كرده ام چگونه میشود بروی(
بررسی اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی نیتروژن و بر روی کمیت و کیفیت بذور سویا
اثر تراکم و رقم بر رشد و عملکرد آفتابگردان ‏‎(Helianthus annuus L)‎‏ در کشت فاریاب تابستانه
تعیین مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره و بررسی چند شاخص مقاومت به خشکی
مقایسه برخی صفات فیزیولوژیکی ، مرفولوژیکی و فنولوژیکی موثر بر عملکرد دانه هیبریدهای جدید و قدیم ذرت در منطقه نیشابور
ارزیابی ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان ‏‎(Helianthus Annuus L.)‎‏ در شرایط تنش خشکی براساس شاخصهای مقاومت و تجزیه علیت
ریزازدیادی و تعیین دز مناسب اشعه گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه های موز
اثر خشکی بر روی عملکرد و اجرای عملکرد سه رقم ذرت در مغان
بررسی اثر محلول پاشی اوره بر روی سویا (‏‎Glycine max L.‎‏) در مراحل بعد از گلدهی
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان در منطقه نکا
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای پائیزه
*
@