راز پرچم ها


راز پرچم هاراز پرچم ها
به طور قطع شما هم در زمان برافراشته شدن پرچم کشور عزیزمان احساسى منحصر به فرد دارید و به قولى مو بر بدنتان راست مى شود و صداى بلعیدن آب دهانتان را مى شنوید و شادى و شعف تک تک سلول هاى بدن تان را شاهد هستید.
راز این تکه پارچه رنگى که در کمال سادگى بر میله اى نصب شده است چیست؟ که در جاى جاى این جهان پهناور و همراه با نام کشورها و ملیت هاى مختلف در پس رنگها، پیام و تأثیر خاص خود را دارد؟ و این نماد و مظهر ملى از کجا متولد شده است؟!گریگوری راسپوتین که بود؟

1:

تاریخچه پیدایش پرچم
پرچم هر سرزمین یکى از اجزا و عناصر خاص گره خورده با نام اون مکان هست و از بیش از ۴۰۰۰ سال قبل همراه امتان مختلف بوده هست و از اون به عنوان به نمایش گذاشتن اتحاد و همبستگى، میان غم و اندوه و یا حتى هشدار و آگاهى دادن هستفاده مى کردند.
نخستین لوازم پرچم مانند که توسط انسان هستفاده شد (Vexilloid) نام گرفت که نشانى کوچک یا مجسمه اى را بر سر میله اى بلند وصل مى کردند.


درسی عجیب
این پرچم ها از فلز یا چوب ساخته مى شد و گاهى اوقات با پارچه ها یا روبان هایى تزیین مى شد.

با گذشت وقت امت متوجه شدند همین نشانه ها و تزیینات پرچم هاى اون روز یا Vexilloidها، را مشخص تر و قابل توجه تر مى کند.
با شروع سفرهاى دریایى توجه بیشترى به مشخص و قابل رؤیت بودن پرچم ها نشان دادند چرا که نیاز داشتند این پرچم ها را از مسافت زیاد شناسایى نمايند.


مشخصه نقاشی‌های هیتلر! +تصاویر
به همین منظور به سراغ رنگهاى روشن تر و طرح هاى ساده تر رفتند تا در حرکت ناآرام باد بر روى کشتى ها قابل رؤیت باشد.


کشتن های زجرآور دوران اولیه مسیحیت

2:

امروزه همچنان از پرچم ها براى ارتباط و علامت دادن بین کشتى ها و یا کشتى و بندرگاه هستفاده مى شود.


نام کشور مـصـر
براى نمونه در دنیاى دریانوردى پرچم زرد بر روى کشتى به معناى در قرنطینه بودن خدمه کشتى به علت ابتلا به بیمارى عفونى هست.


سـرودخـوانـی در کـلـیـسـاهـا

3:

پرچم و مقاصد نظامى
استفاده از پرچم به منظور مقاصد نظامى و صف بندى در میادین جنگى تا اواخر قرن ۱۹ ادامه داشت و هر واحد نظامى اغلب پرچم خاص و مشخص خود را به همراه داشت که اغلب اون را با روبان هاى رنگى تزیین مى کرد و در رویارویى در میدان جنگ هر گروه که مى توانست پرچم دیگرى را به چنگ آورد، افتخار بزرگى را براى خود به بار مى آورد و طرف مقابل این اتفاق را شرمندگى بزرگ مى نامید.


معرفی فرش پازیریک
اما همان طور که ذکر شد این رسم در اواخر قرن ۱۹ از بین رفت.


مناظره‌های رئیس‌جمهورساز؛ از لینکلن تا کندی

4:

پرچم و وضعیت هوا
استفاده دیگر از پرچم در اعلان وضع هوا بود و بر کشتى ها اغلب پرچم هایى نصب مى شد که وضعیت باد در دریا را نشان مى داد.
پرچم قرمز با مربعى سیاه در مرکز اون نشانه تندباد و نصب دو پرچم با این شکل در کنار هم نشانه گردباد هست و هستفاده از پرچم هاى قرمز، زرد یا سبز در سواحل هم براى مشخص شدن وضعیت مطمئن یا غیرمطمئن امواج ساحلى و یخ زدگى اون منطقه هست.
پیش از هستفاده از امواج رادیویى براى مخابره و ارسال پیام ها با افراشتن پرچم هایى که بر روى اونها کلماتى نوشته شده بود و هستفاده از طرح ها و رنگهاى خاص انتقال اخبار صورت مى گرفت.

5:

جالبه.

6:

پرچم ها و ملیت ها
یکى از متداول ترین و معمول ترین مصارف پرچم در مشخص کردن کشورها و ملیت هاست.

طراحى و شکل بعضى از پرچم ها الهام بخش، پیدایش و طراحى سایر پرچم ها بوده هست و برخى از اونها برپايه نظر و هدفى خاص ایجاد شده هست.


۱- پرچم دانمارک که Dannebrog نام دارد را با پرچم کشورهاى فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد مقایسه کنید همگى طرح صلیبى شکل دارند.
۲- پرچم سوئیس که الهام گرفته از پرچم صلیب سرخ بین المللى هست.
طراحى پرچم ها
پرچم ها معمولاً مستطیل شکل هستند اما مى توانند به شکل هاى دیگرى که بتوان اونها را برافراشت نیز طراحى شوند.

مثلاً به شکل سه گوش.

از انواع غیرمعمول پرچم ها مى توان به پرچم غیرمستطیل شکل نپال و پرچم مربع شکل سوئیس اشاره داشت و از جمله پرچم هایى که طراحى متفاوتى در جهات مختلف خود دارد مى توان به پرچم پاراگوئه اشاره کرد.و یا پرچم لیبى که تماماً به یک رنگ هست را مى توان منحصر به فرد دانست.

7:

استفاده از پرچم در ورزش
- در فوتبال آمریکایى و کانادایى داوران براى نشان دادن خطاى بازیکنان از پرچم هستفاده مى نمايند و در فوتبال آمریکایى معمولاً از پرچم هاى زردرنگ و در فوتبال کانادایى از پرچم قرمز هستفاده مى شود.
- در مسابقات موتورسوارى براى ارتباط بین موتورسوارها از پرچم هستفاده مى شود و پرچم ۴خانه سیاه و سفید پایان خط مسابقه را نشان مى دهد.
- در فوتبال کمک داورها با تکان دادن و حمل پرچم هایى در کناره هاى خط زمین و خروج توپ یا منطقه «آف ساید» را نشان مى دهند.
- همچنین طرفداران کلیه مسابقات ورزشى به طرفدارى ازتیم موردنظرشان پرچم خاصى را تکان مى دهند.

8:

پرچم صلیب سرخ یا هلال احمر
در این پرچم صلیب قرمزرنگى بر روى زمینه سفید طراحى شده هست.

صلیب سرخ جهانى در سال ۱۸۶۳ در ژنو سوئیس تأسیس شد و این علامت در اون وقت به عنوان نشانه اى جهت فراخوان بى طرفى و عدم وابستگى به جناح و یا گروهى خاص در جنگ و نبرد طراحى شد.
البته لازم به ذکر هست که در کشورهاى اسلامى علامت صلیب به شکل یک هلال ماه طراحى مى شود و به اون ساوقت، هلال احمر فرموده مى شود.
نخستین بار این پرچم به طور رسمى در سال ۱۸۸۱ در آمریکا به اهتزاز درآمد و (calara Barton) با افراشتن اون از امت دعوت کرد تا به قربانیان آتش سوزى در جنگل میشیگان کمک نمايند.

9:

پرچم رسمى المپیک
یکى از پرچم هاى آشناى دیگر، پرچم بازیهاى المپیک هست.

این پرچم در سال ۱۹۱۴ طراحى شد و ۵ حلقه به هم پیوسته را بر روى زمینه اى سفید ایجاد کردند.

هر کدام از حلقه ها نشانگر ۵قاره جهان و به هم پیوستگى اونها مظهر دوستى و اتحاد حاصل از این رقابتهاست.

رنگهاى این حلقه ها، آبى، زرد، سیاه ، سبز و قرمز هست.

انتخاب این رنگها به این دلیل بوده هست که حداقل یکى از اونها در پرچم هر کشورى وجود دارد.
این پرچم نخستین بار در مسابقات المپیک ۱۹۲۰ برافراشته شد.

10:

رنگ پرچم ها و معناى اونها
- قرمز : نشاندهنده خطر، انقلاب، شجاعت و قدرت
- سفید: صلح، صداقت و راستى و احاطه داشتن بر اوضاع و شرایط
- نارنجى: نشانه شجاعت و فداکارى
- سبز: امنیت، امید و جوانى، سرسبزى
- زرد: احتیاط
- سیاه: مرگ و عزادارى

11:

به جز پرچمهای فوق تنها و تنها یک پرچم دیگر بعنوان نماد کمک در کنار صلیب سرخ
و هلال احمر از سوی ساوقت ملل پذیرفته شده که شیر و خورشید سرخ هست که
البته امروز مورد هستفاده ی کشور خاصی نیست ولی هنوز دارای اعتبار رسمی هست
لازم به ذکر هست ستاره ی داوود سرخ هنوز به عنوان یک پرچم جهانی کمک رسانی
پذیرفته نشده .گرگ


12:

در پرچم ايران رنگ سبز نشانه اعتقاد و التزام به اسلام رنگ سفيد نشانه صلح دوستي رنگ قرمز نشانه دفاع در برابر دشمن هست.اين پرچم در طي سلسله هاي مختلف دچار تغيير شده تا به صورت فعلي درآمده هست.


13:

این هم مثل من دوست داره تاپیک های خاک خورده را بیاره بالا

14:

زدید تو کار تاپیکهای قدیمی

15:

میسی گلم

16:

پرچم نما ملی هر کشور که هر کسی که در اون کشور زندگی می کنه به اون احترام خاصی داره که ایرانی ها بیشترین احترام رو به پرچم شون دارن

17:

جالب بود تاحالا با این دید به این مسئله نگا نکرده بودم میسی

18:

ممنون از دعوتت
نكات جالبي رو نوشته بوديد

19:

ممنون از دعوتتون

20:

به نظر من تاصب نسبت به پرچم و کشور یک حس غریضی که توی همه موجودات وجود داره

21:

جالب بود مرسی...من که هر وقت سرود جمهوری اسلامیمونو میزن وپرچمون برافراشته میشه دلم به لرزه میوفته....حس قشنگیه...

22:

فکر کردم در اخر به درفش کاویانی خواهید رسید(راز پرچم...)

23:

دوست من این مواردی که فرمودید زیبا و میتواند منطقی باشد اما در اصل دلیل انتخاب سه رنگ سبز وسفید وقرمز که امروزه از یادها رفته هست برپايه چیزی هست که قدما اون راحسنات ثلاثه یا نیکیهای سه گانه می فرمودندکه اگر حافظه یاری کند،سبز به معنی امید ،سفید پاکی و قرمز به معنی احسان و نیکو کاری هست

24:

این آدمی زاد هست که به پرچم ابهت و عزت می دهد، طبیعتا اگر به جای این پرچم، پارچه ای شبیه به پرچم ایالات متحده هم نماد ایران بود بازهم احساساتی می شدیم، چرا که اون را نشان ملیت خویش می دانیم، در این صورت حتی اگر تیرآهن هم نماد ملیت باشد بازهم بادیدن اون مو بر انداممان راست خواهد شد، این ماییم که ارزش می دهیم و مباد فکر کنیم که از چیزی ارزش می گیریم، مگر قوانین الهی

25:

ممنون از دعوتتون

26:

عمری ایرانی ها احترامی برای پرچمشون داشته باشند

27:

من هم زبونم به لرزه میافته بر روی .....65 out of 100 based on 40 user ratings 865 reviews

@