خدا گواهه آخر راهه


خدا گواهه آخر راهه


/ کليپ خدا گواهه آخر راهه
خدا گواهه آخر راهه
• زمان : 07:50
سنگین

پنجشنبه، 6
76 out of 100 based on 61 user ratings 486 reviews

حاج مهدی مختاری -شب ششم ماه مبارک رمضان -همیشه گدایی که آقا ندارد (مناجات) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب ششم ماه مبارک رمضان -من لی غیرک غمگسار منی (زمینه ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب ششم ماه مبارک رمضان -حسینی ام افتخارمه حسینی ام اعتبارمه (شور ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب ششم ماه مبارک رمضان -منم و هوای تو ، هوای قشنگترین دقیقه ها (شور) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب ششم ماه مبارک رمضان- کار من نیست که بنشینم (مدح) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب سوم ماه مبارک رمضان -کریم کاری بجز جود و کرم نداره (مناجات) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب سوم ماه مبارک رمضان -حسین جانم حسین جانم (زمینه) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب سوم ماه مبارک رمضان -لشگریان خیره سر چند نفر به یک نفر (شور) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب سوم ماه مبارک رمضان -اجر نوکری تو حسین جان (شور)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب سوم ماه مبارک رمضان -ما به اربابمون اعتقاد داریم (شور) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب سوم ماه مبارک رمضان -سر مست و سینه مست و کام مست (تک) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -اومدم آشتی کنم پشت درم نگه ندار (مناجات)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -تا وقتی هستی نوکر من نوکر من (شور ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -یه روز از این سرگذشت بهت خبر میرسه (شور ) -(صوتی)
*
@