كدام آيه به "شق القمر" معروف است؟


كدام آيه به "شق القمر" معروف است؟
    كدام آيه به "شق القمر" معروف است؟

پاسخ :


آيه 147 سوره بقره چيست؟

1:آيه 148 سوره بقره چيست؟

آیه 1 سوره قمر به آیه "شق القمر" معروف هست.


آيه 149 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 45 user ratings 270 reviews

@