بررسی تاثیر سرمایه‏های فکری بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل).

بررسی تطبیقی حقیقت ایمان از دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی (ره)
اثربخشی آموزش تفکر انتقادی برافزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی با میانجی گری باورهای غیرمنطقی در زوجین در معرض طلاق مراجعه کننده
مقایسه سه روش سنتی - یادگیری زبان باکامپیوتر و بازی های گروهی برای تقویت املا در کودکان
آزمون نظریه کنترل ارزش در حوزه ملال تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر ارومیه در سال94- 1393
تحلیل ژئورمورفولوژی روند پیشروی تپه های ماسه ای و حرکت ماسه ها در شهرستان تایباد
تاثیر سه روش آموزش اصطلاحات انگلیسی بر یادآوری یادگیرنده های ایرانی در سه سطح مختلف مهارت
بررسی مقایسه ای هوش احساسی، استراتژی های یادگیری لغت، و یادآوری لغت در فراگیران زبان ایرانی با توجه به رشته تحصیلی
مدیریت بحران زلزله ی شهر سبزوار
تا ثیر ازمونک های پس از درس بر یاد گیری ا فعال دو قسمتی
ارزیابی عوامل موثر در ایجاد انگیزه و رضایت گردشگران جنگ(مطالعه موردی: موزه جنگ خرمشهر)
بررسی تاثیر قرآن و حدیث بر آثار خواجوی کرمانی
تبیین عوامل موثر در میزان رضایتمندی گردشگران خارجی و اثرات آن در تکرار سفر به ایران (مطالعه موردی:تخت جمشید)
رابطه بین هوش هیجانی با مهارت های روانی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی استان ایلام
 *
@