ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره زلزال


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره زلزال


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره زلزال
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو / سوره زلزال
• زمان : 00:00:34
دانلود ترجمه صوتی قرآن کریم به زبان اردو

دوشنبه، 30
69 out of 100 based on 54 user ratings 1229 reviews

@