تخفیف و تنبیه مشتریان خودروهای نو در فرانسه


تخفیف و تنبیه مشتریان خودروهای نو در فرانسهفرانسه تدابیر جدیدی برای مبارزه با الودگی هوا و حفظ محیط زیست اندیشیده است.

به گزارش خبرخودرو ، از سال دوهزار وهشت مشتریان خودروهای نو در این کشور ممکن است تشویق یا تنبیه شوند.

بر اساس مقررات جدید خریداران خودروهای پاک تر و کم مصرف تر از تخفیف ویژه ای در پرداخت عوارض برخوردار خواهند بود و خریداران خودروهای پرمصرف نیز عوارض بیشتری نسبت به خودروهای دیگر پرداخت خواهند کرد.

علاوه بران درصورتی که خریداران خودروهای نو به اوراق خودروهای قدیمی و فرسوده خود روی اورند سیصد یورو نیز تشویق مالیاتی برای خرید خودروی پاک دریافت می کنند.سايز ماشين هاي داخلي

1:

کاش تو ایران هم همین قانونی گذاشته بشه
البته فکر کنه همه ورشکست بشن


69 out of 100 based on 64 user ratings 539 reviews

@