بررسی و جایگزینی محصولات کشاورزی با توجه به اقلیم و منابع آب بخش فشافویه با استفاده از GIS در دوره آماری (2009-2000)

تحلیل نظریه ی عدمی شر از منظر فلاسفه ی مسلمان
بررسی چند شگرد اصلی داستان سرایی در منظومه های نظامی
مصونیت ماموران دولتی از تعقیب کیفری دول بیگانه
مطالعه اعاده دادرسی در فرایند دادرسی کیفری ایران ودادگاه کیفری بین المللی دائمی با تاکید بر پیش نویس قانون ایین دادرسی کیفری
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فرایند جامعه پذیری ورزشی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای شهر بندرعباس).
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسلامت روان در بین زنان سرپرست خانوار شهرستان شهربابک
رابطه معرفت و سعادت قصوی در فلسفه ملاصدرا
تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای خطر سندرم متابولیک و تغییرپذیری ضربان قلب در زنان میانسال
بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
تعیین هرم سلسله مراتب رضایتمندی نیازهای اساسی و رابطه آن با ویژگی های شغلی در معلمان زن تربیت بدنی(مطالعه موردی: شهر یزد)
اثربخشی برنامه های آموزشی مدیریت استرس و تاب آوری بر وضعیت روانشناختی و شغلی کارکنان
بررسی صور خیال در شعر شاعران دفاع مقدس (قیصر امین پور ، سلمان هراتی، علی معلم، حمید سبزواری و حسن حسینی)
تحقیق در دیوان ساکت اصفهانی (اصطلاحات عرفانی، تلمیحاتف عناصر طبیعت و...)
 *
@