سلام
یه امپلی فایر میخواستم حدود 30-40 تومان قدیمی هم باشه مهم نیست فقط کیفیتش خوب باشه. یه سری دک و امپلی فایر بود اگه بادتون باشه قدیمی و چوبی بودند . اگه کسی تا به حال داشته و یا اگه مدل خوبی میشناسه معرفی کنه. ممنون