طراحی جانمایی اجزای زیر سیستم‌های ماهواره


طراحی جانمایی اجزای زیر سیستم‌های ماهواره
دستیابی به یک طراحی همه جانبه وقتی تحقق می‌یابد که طراح، دانش فنی کافی، توانایی بهینه‌سازی و فرموله کردن طراحی را داشته باشد.


تحلیل پیچش میله‌های منشوری با استفاده از روش انتگرال مرزی - طیفی موجکی
در این رساله با توجه به نوپایی صنعت فضا در کشور، نسبت به کسب دانش فنی طراحی جانمایی ماهواره اقدام می‌شود.


تحلیل بیومکانیکی حرکت یکضرب وزنه‌برداری
همچنین خواص جرمی ماهواره محاسبه شده، موقعیت و جایگاه مناسب و بهینه برای جرمهای اضافی و همچنین مقادیر بهینه جرمهای اضافی برای توازن ماهواره و ارضای شرایط ممان‌های اینرسی محاسبه می‌گردد.


طراحی و ساخت تجهیزات کارخانه تولید لوله‌های سفالی اشل صنعتی


کنترل توام نیرو و موفقیت روباتهای صفحه‌ای با درجات آزادی اضافی


74 out of 100 based on 44 user ratings 494 reviews

بررسی عددی انتقال حرارت گذرا همراه با گرمایش آیرودینامیکی در دماغه موشک با اعداد ماخ بالا
تحلیل مدل رباتیکی دست در رانش ویلچر و تعیین نیروی عضلات و نیرو و گشتاور وارد بر مفاصل از روش بهینه‌سازی
تحلیل و ارزیابی عملکرد حرارتی زمانمند نیروگاه خورشیدی 250 کیلوواتی
تحلیل ارتعاشات آزاد جسم حاصل از دوران بیضی حول محور کوچکش
آنالیز ترموالاستیک مخازن تحت فشار لایه لایه با لایه‌های پیش‌فشرده و مطالعه بالا رفتن استحکام در آنها
آنالیز کمانش صفحات محافظ شیاردار به روش اجزا محدود
تحلیل دینامیکی سیستم تعلیق خودروی جیپ با فنرهای تخت و حلقوی
آنالیز عددی جریان سه بعدی در یک طبقه از توربین گاز جریان محوری
طراحی ترمودینامیکی برجهای خنک‌کن خشک نیروگاهی و بررسی پارامترهای مهم جهت بهینه‌سازی برجهای مذکور
محاسبه ضریب انتقال حرارت خون با روش تحلیلی
Vertically align text within input field of fixed-height without display: table or padding?
What is a good CSS strategy? [closed]
How to do drop-down box like “More action” in gmail
In CSS, is anchor the only element that supports pseudo style properties?
IE6 Navigation hovers
CSS: Fixed or Float Layout? [closed]
Are browsers other than Firefox planning on supporting -moz CSS properties, or does CSS3 have an equivalent?
Table tags for form display are bad… but what about survey questions like rt type?
Div background doesn't position with the Div
What's the best way to create a style reset for only a portion of the DOM?
*
@