بررسی اثر غلظتهای مختلف آب پنیر بر روی نانهای حجیم و نیمه حجیم


بررسی اثر غلظتهای مختلف آب پنیر بر روی نانهای حجیم و نیمه حجیم
آب پنیر حاوی ارزش غذایی بالایی هست .


تهیه نقش پوشش گیاهی به روش فلورستیک و فیزیونومیک (منطقه‌سیرا
خصوصا از نظر لاکتوز و فسفات کلسیم غنی هست و چون در آردسازی مقداری از ویتامینها و مواد معدنی گندم که در پوسته هست از بین می‌رود و وارد آرد نمی‌شود لذا تا حدی می‌توان این کمبود در نان را توسط آب پنیر جبران نمود.


تعیین بهترین میزان برداشت راش در برش بذر افش
همچنین به وسیله آب پنیر می‌توان بیاتی نان را بطور موثری به تعویق انداخت و خواص فیزیکو شیمیایی نان حاصل را بهبود بخشید.


بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک جنس اسکنبیل در ایرا
در این تحقیق اثر آب پنیر بر روی نان حجیم و نیمه‌حجیم (بربری) مورد مطالعه برنامه گرفت .


ارزشیابی دو سیستم مکانیزه بهره‌برداری از جنگل
اثر اضافه کردن آب پنیر در چهار سطح 20 %، 30 %، 40 % و 50 % به نان با نمونه شاهد (0 %) مقایسه شد.


اثر پودر ماهی و متیونین روی رشد، ازت و سرم خون گوساله‌های‌در حال رشد
فرمولاسیون و شرایط تخمیر و پخت نان‌های بربری و باگت یکسان بوده و فقط از نظر شکل ظاهری با هم اختلاف داشتند.


بررسی وضعیت صید و استحصال تاس ماهیان در صیدگاه خیررو
تیمارها در سه روز متوالی تحت آزمایش ویسکوالاستوگراف برنامه گرفتند.


مقایسه سه روش ارزیابی منابع طبیعی
و از لحاظ سه فاکتور تراکم‌پذیری، قوام و الاستیسیته مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


بررسی مهمترین خصوصیات و مشخصات انارهای ساوه و مرکز
از نظر تراکم‌پذیری و قوام بهترین تیمار، غلظت 20 % آب پنیر، از نظر الاستیسیته پس از سه روز بهترین تیمار، غلظت 20 % آب پنیر شناخته شده و از نظر حجم مخصوص پس از نمونه شاهد، غلظت 20 %، دارای بهترین و بیشترین حجم مخصوص بود.

با اضافه کردن آب پنیر وقت تخمیر ثانویه 27 %، وقت تخمیر نهایی 25 %، وقت پخت نان باگت 36 % و وقت پخت بربری 26 % نسبت به نمونه شاهد کاهش نشان داد.

همچنین از نظر خواص ارگانولپتیکی و تست پانل نمونه‌های حاوی آب پنیر از نظر چسبندگی پوسته به مغز، از نظر طعم و خصوصا بو از نمونه شاهد بهتر بود.


نمایه ها:


88 out of 100 based on 88 user ratings 238 reviews

@