تکثیر مصنوعی ماهی سیم/


تکثیر مصنوعی ماهی سیم/
این بررسی با هدف دستیابی به زی‌فن (بیوتکنیک) تکثیر مصنوعی ماهی سیم و ارائه اون به بخش اجرائی جهت تکثیر انبوه به منظور جلوگیری از انقراض نسل این گونه با ارزش دریای خزر انجام گرفته هست .


صنعت دخانیات و مسایل مبتلا به آن/
آزمایشات در چهار مرحله و بر روی 38 عدد ماهی مولد ماده انجام گردید.


نظری بر تولید و صادرات کشمش در کشور
تکثیر در فاصله وقتی نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت انجام شد و تکثیر مصنوعی در دمای 18 درجه سانتیگراد موفقیت‌آمیز و بهترین میزان هیپوفیز (هیپوفیز کپور) در دمای 18 درجه سانتیگراد بین 5 تا 6 میلیگرم در هر کیلوگرم وزن ماهی بود.


کمبود نقدینگی و رکود بازار، دو مشکل اساسی سازمان تعاون روستایی شهرستان شهرضاست/
تزریق یک مرحله‌ای در مقایسه با دومرحله‌ای بهتر و از نتایج رضایت‌بخش‌تری برخوردار بود.


ابراهیمی/
تزریق به روش عضلانی و زیر باله پشتی انجام گرفت .


پراکنش و فراوانی لاروهای شیرونومیده در تالاب انزلی/
به دلیل کوچک‌بودن جثه ماهی از سر سوزنهای انسولین هستفاده گردید.


تعیین زمان تخمریزی و تغییرات سیکل تولیدمثلی ماهی یال اسبی گونه Trichiurus lepturus بر مبنای شاخص‌های Gonadosomatic و Hepatosmatic/
مدت وقت مطلوب شستشوری تخمها به دلیل چسبندگی زیاد حدود 45 دقیقه با محلول لقاح (کاربامید) و 25 دقیقه با آب معمولی به دست آمد.


بررسی آلودگی به انگل Clinostomum complanatum در ماهیان رودخانه شیرود/
میزان لقاح تخمها به طور متوسط از 75 تا 97 % در نوسان بود.


تکثیر و پرورش لای ماهی تا اندازه انگشت قد/
میزان باقیماندگی نوزادها بین 75 تا 85 %، طول دوره اکوباسیون در دمای 18 تا 21 درجه سانتیگراد بطور متوسط 4 روز، تعداد تخم در هر ماهی (هم‌آوری مطلق) بین 9142 تا 60050 عدد، تعداد تخم در هر گرم وزن خشک از 1103 تا 1580 و وزن در هر گرم تخم آب کشیده (فکنده شده) از 410 تا 525 عدد متغیر بود.

قطر تخم خشک حدودا 0/8 تا 1 میلیمتر و قطر تخم آب کشیده 1 تا 1/2 میلیمتر بود.

تخمها به رنگهای خاکستری، خاکستری روشن، صورتی، زرد و زرد روشن مشاهده گردیدند.

طول لارو تازه درآمده از تخم 3/7 تا 3/9 میلیمتر، و وقت جذب کیسه زرده 72 ساعت به دست آمد.
74 out of 100 based on 49 user ratings 574 reviews

@