تعیین بهره‌وری عوامل موثر بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران/


تعیین بهره‌وری عوامل موثر بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران/
بخش کشاورزی ایران به دلایل تامین بیش از 70 % مواد غذایی مورد نیاز کشور و حدود 50 % صادرات غیرنفتی، جذب حدود 27 % شاغلین کشور و بالاخره بخاطر تامین 24 % ناخالص داخلی نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور دارد.


صادرات تحقق نمی‌یابد، مگر آنکه دولت فرهنگ آن را رواج دهد/
بررسی پتانسیل‌های بالقوه بخش نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزیهای صحیح و سرمایه‌گذاریهای لازم می‌توان تولید را افزایش داد.


بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی/
در این تحقیق سعی شده تا بهره‌وری شرایط تولید، برای رسیدن به ترکیب بهینه و صرفه‌جویی در نهادها مورد بحث و بررسی برنامه گیرد که بطور مسلم در رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی کمک خواهد کرد.


کوچگری ماهی سفید، سیاه‌کولی و سپیدکولی به رودخانه سپیدرود/
بدین منظور تابع تولید ترانسندنتال برای تعیین نقش شرایط تولید برآورد گردید و نتیجه‌گیری شد که ترکیب شرایط تولید بهینه نبوده و از اونها بطور اقتصادی هستفاده نگردیده هست .


تراکم و مقدار توده زنده کلادوسرها در بخش غربی تالاب انزلی (آبکنار)/
ترکیب بهینه شرایط شامل سطح زیرکشت 16854 هزار هکتار، میزان آب مصرفی 58 میلیارد مترمکعب ، نیروی کار شاغل 3650 هزار نفر، کود شیمیایی 1255 هزار تن، موجودی سرمایه 2831/7 میلیارد ریال (به قیمت ثابت 1361 محاسبه شده هست) می‌باشد.


پادتن‌های ضدباکتری ویبریو انگلوئیلاروم در سرم خون ماهیهای قزل‌آلای پرورشی/
بنابراین محدودکردن مصرف اونها ضروری به نظر می‌رسد.


بررسی ترکیب جمعیت زئوپلانکتونهای خلیج گرگان (با تاکید بر گروه کپه پودا) و برآورد بیوماس آنها/


تکثیر نیمه طبیعی کپور ماهیان چینی/


74 out of 100 based on 19 user ratings 844 reviews

@