آزمایشات کلینیکی برای تشخیص و فعالیت فرمهای سیروز کبدی

بررسی بیماران مبتلا به تومور بیضه در مرکز پزشکی شهیدهاشمی‌نژاد/به‌آور سابق /
تشنج همراه با تب در کودکان
علل ایجاد سنگهای جهاز ادراری
بررسی روماتوئید آرتریت جوانان در بخش اطفال بیمارستان شهدا
مننژیت حاد باکتریال و بررسی کودکان مبتلا در مرکز پزشکی شهدا
تنگی میترال بررسی خصوصیات 100 مورد آن در ایران از مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهیدرجائی
بررسی علائم کلینیکی و میکروبیولوژیکی عفونتهای دستگاه ادراری در مرکز پزشکی لبافی‌نژاد - تهران
سندرم هیپرتیروئیدی
وبا و بررسی کلینیکی بیماران در بخش عفونی بیمارستان لبافی‌نژاد سالهای 60-64
اختلالات فشارخون در حاملگی
صدمات چشمی ناشی از جنگ و معرفی چند نمونه
آمبلیوپی
تب روماتیسمی و بررسی یکصد مورد آن در شهرستان شیراز از 59-64
XML Schema: Make the value of a multiple occuring tag unique
How do I remove the BOM character from my xml file [duplicate]
Where can I find good documentation on how to write XML DTDs?
How can I dynamically edit XML node values in ActionScript?
Collecting Data from NDFD SOAP response
XML Serialization issue for minoccurs
xslt template optimization
How do I set a minimum length for an integer in an XML Schema?
How do I select multiple sets of attributes within an XML document using XPath?
How to validate compliant XML sitemap?
*
@