مساکن عشایر سنتی استان کرمان


مساکن عشایر سنتی استان کرمان
مساکن سنتی هستان کرمان و ابعاد مختلف زیست‌محیطی اونان مورد مطالعه برنامه گرفته.


نظرسنجی از مردم تهران درباره عوامل موثر در اختلالات اجتماعی


نظرسنجی از مردم تهران درباره فرهنگ عمومی جامعه


62 out of 100 based on 57 user ratings 82 reviews

@