خانواده از دید آمار


خانواده از دید آمار
جهت بیان مسائل و مشکلات یک نهاد، ابتدا لازم هست شناختی کلی از اون نهاد داشته باشیم.


بررسی میزان تحریک نیروی کار و تغییر ساخت شغلی در ایران
یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌های صدا و سیما اختصاص به خانواده و مسائل خانوادگی دارد.


بررسی نحوه گذران اوقات فراغت از سوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 77-78
اگر برنامه هست تصاویر ارائه شده از خانواده ایرانی منطبق بر واقعیت باشد، باید خانواده طبیعی و معمولی ایرانی را در بسیاری از ابعاد و زمینه‌ها شناسایی کنیمو در اینجا به بخشی از بررسی‌های آماری در این زمینه اشاره می‌کنیم: از نظر تعداد خانواده، تعداد متوسط خانواده ایرانی 5 نفر هست و بطور معمول سرپرستی خانواده بعهده مرد هست .


بررسی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان
خانواده در جامعه امروزی ایران غالبا شامل سرپرست ، همسر و فرزندان هست .


بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای یزد
غالب خانواده‌های ایرانی دارای خانه شخصی هستند ولی در هستان تهران، % افراد اجاره‌نشین بالاتر هست .


بررسی نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در همایش نقش زن در توسعه فرهنگی
از نظر امکانات رفاهی، در بین مناطق مختلف شهری و روستائی اختلافات عمده‌ای به چشم می‌خورد و در مجموع می‌توان فرمود که اغلب خانواده‌ها از نعمت آب و برق برخوردارند.


بررسی نقش موقعیت زن و رفتار باروری در شهر شیراز
در حالیکه % کمتری از خانواده‌ها از سایر امکانات نظیر حمام و تلفن شخصی بهره‌مند هستند.


بررسی نگرش زنان درباره تنظیم خانواده: مطالعه موردی زنانی که به مراکز تنظیم خانواده مراجعه می‌کنند
تعداد افراد باسواد در خانواده‌ها در مناطق مخلف بسیار متفاوت هست هستان شهرستان تهران بیشترین افراد باسواد و سیستان و بلوچستان کمترین افراد باسواد در سطح خانواده را دارا هست .


بررسی وضعیت امکانات فرهنگی، هنری شهر مشهد و نگرش دانش‌آموزان در مورد این امکانات
در اغلب خانواده‌های ایرانی تنها یکی از اعضای خانواده شاغل هست .

هنگامی که قصد ساخت برنامه یا فیلمی در مورد خانواده را داریم، اگر ساختار خانواده‌های مطرح شده در برنامه نزدیک به هنجار جامعه باشد، برای امت ملموس و قابل درک خواهد بود و اگر به این امر توجه نشود چه بسا بجای رسیدن به هدف مورد نظر، سبب مسائل و عوارض سوئی در جامعه شویم.
50 out of 100 based on 55 user ratings 880 reviews

@