انتظارات جوانان از دولت آقای خاتمی


انتظارات جوانان از دولت آقای خاتمی
این تحقیق در شهر شهرستان تهران انجام گرفته و جامعه آماری عبارت از جمعیت 15 تا 30 ساله بود که بین اونان تعداد 690 نفر (51 % مرد و 49 % زن) بعنوان نمونه انتخاب و مورد سوال برنامه گرفتند.


مطالعه عواملی موثر بر باروی‌های ناخواسته در شهر شیراز
68 % از پاسخگویان مجرد و 32 % متاهل بودند به لحاظ تحصیل 35 % پاسخگویان تحصیلات دبیرستانی 46 % دیپلم و بالاتر از دیپلم و 2 نفر بیسواد بودند از نظر شغلی، 22 % از پاسخگویان شاغل بودند.


مطالعه فرهنگ عمومی شهرستان سرخس
مهمترین مسائل و مشکلات جوانان در حال حاضر از دید جوانان: -1 کمبود امکانات تحصیلی و بالابودن هزینه‌های تحصیلی -2 بیکاری جوانان -3 مسکن جوانان -4 کمبود امکانات رفاهی و تفریحی -5 ازدواج جوانان -6 مشکلات اقتصادی (تورم، گرانی) -7 تهاجم فرهنگی راه‌حلهای پیشنهادی جوانان برای حل مشکلاتشان: -1 اشتغال‌زایی مفید -2 تامین کمک هزینه ازدواج و دادن وام ازدواج به جوانان -3 تهیه مسکن ارزان قیمت و مناسب برای جوانان -4 ایجاد و گسترش امکانات تفریحی برای جوانان -5 ارتقاء سطح فرهنگی جوانان از طریق ایجاد و گسترش مدارس و دانشگاهها -6 مبارزه با تورم و گرانی -7 دادن آزادی بیشتر به جوانان مهمترین انتظاراتی که جوانان از دولت آقای خاتمی دارند بترتیب اولویت : -1 حل مشکلات اقتصادی (مبارزه با گرانی، مهار تورم) -2 رسیدگی به مسائل جوانان بطور کامل

مطالعه و بررسی وضعیت شهرکهای اطراف تهران


74 out of 100 based on 49 user ratings 124 reviews

@