توصیف پایان‌نامه‌های موجود در مرکز


توصیف پایان‌نامه‌های موجود در مرکز
توصیف و طبقه‌بندی پایان‌نامه‌های تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی) دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موجود در لوح فشرده مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران برپايه متغیرها: گروههای اصلی و فرعی تحصیلی، مقطع تحصیلی، محل تحصیل، جنسیت فارغ‌التحصیل، توزیع در سال و روند تغییرات به علاوه تعداد صفحات پایان‌نامه.


بررسی میزان مهاجرپذیری مناطق بیستگانه شهر تهران از استانهای کشور


بررسی میزان مهاجرفرستی استانهای کشور به مناطق بیستگانه شهر تهران


68 out of 100 based on 23 user ratings 448 reviews

@