بررسی وضعیت حقوقی، اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل در ادارات


بررسی وضعیت حقوقی، اجتماعی و فرهنگی زنان شاغل در ادارات
طی یک بررسی مقطعی فرهنگی، اجتماعی و حقوق زنان شاغل در ادارات دولتی و خصوصی شهر یزد که دارای مدرک دیپلم و بالاتر بودند مورد مطالعه برنامه گرفت .


فنون متکی بر انرژی باد در جنوب خراسان (آس‌بادها)


قصه‌های بومی لرستان


88 out of 100 based on 48 user ratings 1198 reviews

@