مردم‌نگاری بازارهای آذربایجان غربی


مردم‌نگاری بازارهای آذربایجان غربی
پژوهش مذکور در چهارچوب طرح پژوهشی امت‌شناسی بازارهای سنتی به عنوان یکی از مشخصه‌های فرهنگی سرزمین ما و با توجه به اهمیت فرهنگی و اقتصادی اون انجام شده هست .


بررسی علل خودکشی زنان روستایی شهرستان کهگیلویه


بررسی علل و عوامل طلاق زنان در شهرستان بوشهر


62 out of 100 based on 57 user ratings 82 reviews

@