الگوهای مهاجرت بین انسانی در ایران در دوره‌های 1355-65 و 1365-75


الگوهای مهاجرت بین انسانی در ایران در دوره‌های 1355-65 و 1365-75
مهاجرت و چگونگی توزیع جمعیت در داخل کشور یکی از پايه ی‌ترین مسائلی هست که سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی جامعه برای هدایت و جابجائی جمعیت به سوی قطب‌های اقتصاد مورد نظر با اون دست به گریبان هستند.


مردم نگاری شهرستان سر دشت
به همین دلیل یافتن شرایط موثر بر جابجائی جمعیت همواره مدنظر متفکرین علوم اجتماعی بوده هست .


مردم نگاری شهرستان کلیبر


مردم نگاری شهرستان مینودشت


62 out of 100 based on 27 user ratings 1102 reviews

@