بررسی پدیده طلاق در شهر کاشان طی سال 81-80


بررسی پدیده طلاق در شهر کاشان طی سال 81-80
اخیرا انتشار آمارهای رسمی و غیررسمی که از طریق مسئولین ذیربط و رسانه گروهی نگرانیهائی را بوجود آورده هست و در این میان دانشگاهها وظیفه سنگین پژوهش درجامعه و ارائه راهکارهای مناسب و علمی را بعهده دارند لذا بر اون شدیم ضمن مشخص نمودن وضعیت آماری طلاق در شهر کاشان، علل و شرایط موثر در طلاق و در آینده علل زمینه ساز را بررسی نمائیم که طرح در حال انجام هست و نتایج متعاقبا منتشر خواهد شد .


مطالعه در باره آداب و رسوم روستائیان ولیران


خلاصه‌ای از وضعیت طایفه دالوند و آداب و رسوم آن


50 out of 100 based on 35 user ratings 910 reviews

@