بررسی رابطه بین طول مدت ازدواج های منتهی به طلاق با مشخصات همسران در تهران بزرگ


بررسی رابطه بین طول مدت ازدواج های منتهی به طلاق با مشخصات همسران در تهران بزرگ
پدیده ناخوشایند طلاق در جوامع امروزی یکی از مسائل حاد اجتماعی هست .


جایگاه صنایع و گروه صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور طی سالهای 1343-1363
پیامدهای زیانبار طلاق هم از لحاظ آثار اون بر همسران و بالاتر از اون بر فرزندان و نابسامانی های اجتماعی حاصل از این امر، مسئله ای هست که مورد توجه مسئولان هر کشور هست .


توصیف و تبیین عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
یافتن راه های مقابله با این معضل اجتماعی، مستلزم شناخت ابعاد مختلف اون هست .


بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر نگرشهای دینی آنها: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز
در این طرح با یک بررسی مقطعی از طلاق های واقع شده در طی سال های اخیر، تلاش خواهد شد که رابطه بین مدت ازدواج های منتهی به طلاق را با مشخصات همسران از قبیل سن دو طرف، میزان سواد دو طرف، سنخیت خانوادگی، اعتقادات و باورهای طرفین، ...


بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در ایران(مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه)
بدست آورده شود .


بررسی وضع کشاورزی شهرستان مهاباد
با کشف شرایط موثر بر طول این مدت، به ویژه اونهایی که شدیدا باعث کوتاهی اون می شوند، می توان به حقایقی دست یافت که توصیه به احتراز از اون ها در ازدواج ها، موجب جلوگیری از طلاق های ناخواسته خواهد شد .


پیدایش اتحادیه‌های کارگری در ایران
همچنین عواملی که احتمالا مانع بروز طلاق یا موجب تاخیر در اون می شود مانند مشورت های قبل از ازدواج، بررسی های لازم در گزینش همسر و سنجش دیدگاه های طرفین و تجربیات به دست آمده در طول ازدواج، که بهره برداری از اونها ممکن هست که شرایط بازدارنده محسوب شود، به عنوان پیشنهاد مطرح می گردد .


بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و روابط آن با توسعه اقتصادی (در ایران)
به علاوه، متغیرهای کلان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از عواملی هستند که بررسی اون ها در تاثیر گذاری روی طلاق از اهمیت خاصی برخوردار هست .


تاثیر استاندارد کردن کالا در تجارت خارجی ایران68 out of 100 based on 33 user ratings 658 reviews

@