تاثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم


تاثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم
چکیده ندارد. آیا بی ثباتی های سیاسی موجب تورم بالاتر می شود؟ (تحلیل از طریق داده های تابلویی)

61 out of 100 based on 46 user ratings 521 reviews

عرض ذاتی به عنوان معیار وحدت و تمایز مسایل علوم
رمان های تاریخی جرجی زیدان از منظر مکتب رمانتیسم
احوال و آثار معروف رصافی شاعر سیاسی اجتماعی معاصر عراق
علم و فقر در شعر حافظ ابراهیم
اشتراک لفظی در قرآن
قلب در نهج البلاغه
نقد و بررسی صلاحیت دادگاه ها در جرایم مطبوعاتی
چشم‌اندازهایی بر وب‌سنجی
چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر 1381 الی شهریور 1382)
ملاحظاتی در باب ‏‎"‎‏خدمات تحویل مدرک‏‎"‎‏
نشر الکترونیکی: مزایا، معایب؛ دور نگاهی به آینده کاغذ
مقایسه روشهای دسترسی به منابع اطلاعاتی مدیریت توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی و ارائه راهکارهای
بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در ایران
asp.net mvc deployment
Single-Sign-On ASP.NET MVC
how website check that a upload stuff is images or not
javascript error causes page reload?
asp.net mvc custom model binder
ASP MVC C#: Is it possible to pass dynamic values into an attribute?
How do build a composite or template control in ASP.Net MVC, or the equivelant?
Saving a list of items in Application State ASP.NET MVC?
is there a way to estimate the ram needed by a .net mvc application?
JQuery $.getJSON appends a question mark to the request URL
*
@