فراخوان مقاله


فراخوان مقاله
چکیده ندارد. چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر 1381 الی شهریور 1382)

74 out of 100 based on 59 user ratings 334 reviews

ملاحظاتی در باب ‏‎"‎‏خدمات تحویل مدرک‏‎"‎‏
نشر الکترونیکی: مزایا، معایب؛ دور نگاهی به آینده کاغذ
مقایسه روشهای دسترسی به منابع اطلاعاتی مدیریت توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های دولتی و ارائه راهکارهای
بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در ایران
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
آزمایشهای درباره تاثیر تحلیل گفتمان بر الگوریتم‌های رده بندی و بازیابی اطلاعات
علت وجودی مراکز ارزیابی و بهسازی منابع انسانی: ‏‎"‎‏ شناخت و پرورش قابلیت های مدیریت‏‎"‎‏
تاثیر نظام ارزشی مجریان و مدیران بخش دولتی در بروز فساد اداری
تکریم مشتری و ارائه خدمت با کیفیت برتر (تحول بنیادی در نظام اداری کشور)
معماری سازمان دولت: گامی بنیادین در تکریم ارباب رجوع
طرح تکریم ارباب رجوع مقدمه ای برای استقرار منشورهای شهروندی
مدلها و نظریه های اخلاقی در سازمان و مدیریت
فرآیند نوآوری آموزشی
asp.net mvc deployment
Single-Sign-On ASP.NET MVC
how website check that a upload stuff is images or not
javascript error causes page reload?
asp.net mvc custom model binder
ASP MVC C#: Is it possible to pass dynamic values into an attribute?
How do build a composite or template control in ASP.Net MVC, or the equivelant?
Saving a list of items in Application State ASP.NET MVC?
is there a way to estimate the ram needed by a .net mvc application?
JQuery $.getJSON appends a question mark to the request URL
*
@