همه گیر شناسی بی اختیاری ادرار در دانش آموزان 11-7 ساله ی شهر سمنان

عوامل موثر بر اولویت ها و علاقه دانش آموزان مناطق پنج گانه شهر اصفهان به سریال های تلویزیونی و تحلیل محتوای موضوعی آنها
بررسی گرایش جوانان به اشتغال در خارج از کشور و عوامل موثر بر آن
بررسی تحولی رابطه پایگاههای هویت با میزان دلبستگی در نوجوانان پسر (14، 16 و 18 ساله) شهرستان کامیاران
سنخ شناسی دانشجویان بر مبنای پدیده روابط دوستانه دختر و پسر
بررسی تاثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت در جوانان و نوجوانان شهر شیراز
پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی ‏‎(CIDI)‎‏ برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی
پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای ‏‎(SCID) DSM-IV‎‏
اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی-44
مقایسه برخی از ویژگی های گفتاری و زبانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا با گروه شاهد
بررسی ارتباط بین استعاره ها و خلق افسرده
گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی-رفتاری در نوجوانان موسسه ای
تاثیر دو نوع مداخله رایانه ای بر نمرات املای کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی
ارتباط سندرم فرسودگی شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری کودکان آنها
 *
@