بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی ائران در بازه زمانی 90-1358

بررسی خطرات سیلاب ناشی از شکست سد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) مطالعه موردی: سد قلعه چای عجب شئر
بررسی عناصر داستان در رمان کلیدر
شیوه های جبران خسارت در حقوق ائران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین
اقدامات زمینه ساز دولت اردوغان برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپائی
اثر نا اطمینانی رابطه مبادله بر تورم در ائران
پردازش تصاوئر ماهواره ای جهت تشخیص و ارزیابی سطح برف کوهستان سهند
بررسی تطبیقی اندیشه های بنیادین صادق هدایت و کارو(کاراپت دردریان)
رساله الغفران ؛ دراسه روی أبی العلاء النقدیه و مصادره فیه مع ترجمه الکتاب
ماهیت حقوقی پول پیش در عقد اجاره
بررسی عوامل موثر بر تعهد شغلی معلمان زبان انگلیسی در ائران
بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدئریت و رضایت مشتریان در بانکهای دولتی شهرستان میانه
تاثئر تبعیض جنسیتی بر رشد اقتصادی ائران
تاثئر کیفیت پیش بینی های سود بر ریسک و ارزش شرکتهای پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*
@