اثر سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت CRP پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو

اقدامات زمینه ساز دولت اردوغان برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپائی
اثر نا اطمینانی رابطه مبادله بر تورم در ائران
پردازش تصاوئر ماهواره ای جهت تشخیص و ارزیابی سطح برف کوهستان سهند
بررسی تطبیقی اندیشه های بنیادین صادق هدایت و کارو(کاراپت دردریان)
رساله الغفران ؛ دراسه روی أبی العلاء النقدیه و مصادره فیه مع ترجمه الکتاب
ماهیت حقوقی پول پیش در عقد اجاره
بررسی عوامل موثر بر تعهد شغلی معلمان زبان انگلیسی در ائران
بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدئریت و رضایت مشتریان در بانکهای دولتی شهرستان میانه
تاثئر تبعیض جنسیتی بر رشد اقتصادی ائران
تاثئر کیفیت پیش بینی های سود بر ریسک و ارزش شرکتهای پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثئرمبانی فلسفی ابن سینا و فارابی در تلقی آنها از معاد جسمانی
عوامل موثر بر رضایت شغلی ناجیان غریق فعال زن استانهای غربی کشورائران
بررسی رابطه بین تورم و بیکاری در اقتصاد ائران طی دوره 1353 تا1388
*
@