بررسی میزان توانایی تفسیر ekg پس از کارورزی بخش قلب در 70 نفر از دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی زاهدان

گزارش دو مورد فیبروزیسپلازی در گردن استخوان ران
گزارش یک مورد نادر سایکوز القائی (Folie a trise)
بررسی اثر داروهای اضافه شونده (کاربامازپین و لیتم) بر روی بیماران اسکیزوفرنی مزمن در بیمارستان فارابی در سال 1375
بررسی شاخص‌های بهداشتی استان کرمانشاه در مقایسه با شاخص‌های حیاتی کشور و جهان در سال 1375 بر اساس بیانیه جهانی بهداشت برای همه تا سال 2000 میلا
مقایسه درصد ابتلا گاستروانتریت و مدت بستر در شیرخواران 1-6 ماهه تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک طی سالهای 74 و 75 در بیمارستان شهید فهمیده کرمانش
بررسی تشخیصی، بالینی و درمانی بیماران مبتلا به DIC در مراکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) و آیت ا... طالقانی
Is my htaccess file causing multiple calls to one page?
htaccess rewrite for query string [closed]
Date and name based friendly URL using .htaccess
htaccess redirect problems
control downloading (.htaccess?)
htaccess redirect for subdomains -> similarly-named subdirectories?
Allow/deny image hotlinking with .htaccess
can anybody give a solution of URL Rewriting
.htaccess allow script access within my domain
.htaccess not allowing access to files in a directory

بررسی میزان توانایی تفسیر ekg پس از کارورزی بخش قلب در 70 نفر از دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی زاهدان
از اونجا که کارورزان گروه پزشکی با بیماران قلبی در تماس نزدیک هستند چه در وقت کارورزی و چه سپس فراغت از تحصیل و به علت اهمیت و اورژانس بودن این دسته از بیماران کارورزان باید در قدم اول با توجه به شرایط بیمار توانائی تحلیل و بررسی نوار EKG گرفته شده از بیمار را داشته باشند تا هر چه سریعتر برای جلوگیری از عوارض جدی بیماری جهت ارجاع بیماران یا درمان فوری و به موقع اقدام نمایند لذا برای ارزیابی مهارت تفسیر EKG توسط کارورزانی که بخش قلب را گذرانده‌اند اقدام به اجرای این طرح گرفته شد تا در صورت وجود نقص در آموزش دانشجویان مدیران محترم گروه قلب و عروق و عزیزان و اساتید محتوم این رشته در آموزش و تشویق دانشجویان همت بیشتری مبذول دارند.


بررسی بیماران مراجعه کننده با آرتریت مونوآرتیکولار به بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال 1372 لغایت 1376
هدف ما تعیین میزان توانائی تفسیر EKG پس از کارورزی بخش قلب در 70 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زاهدان بود.


بررسی اثر هپارین وریدی در 100 بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد دسترسی در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه که استرپتوکیناز دریافت نموده‌اند و م


بررسی اثرات آرگون لیزر ترابکوپلاستی در گلوکوم اولیه زاویه باز در بیماران عمل شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سالهای 74-75


57 out of 100 based on 42 user ratings 767 reviews

بررسی تومورهای خوش‌خیم ستوم فقرات و معرفی یک مورد استئوبلاستوم مهره
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره) در 6 ماهه دوم سال 1375
بررسی آمار بیماران بستری در بخش نوزادان بیمارستان رازی شهر کرمانشاه طی سالهای 1375 و 1374 ه. ش
معرفی یک مورد جراحی شده میگزوم دهلیز چپ در بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمانشاه
معرفی 8 مورد بیمار مبتلا به Foot drop متعاقب تزریق عضلانی diclofenac NA
بررسی علل نازایی در بیماران مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان معتضدی از تاریخ 74/6/1 تا 76/6/1
گزارش یک مورد نادر هیپرتانسیون پورت ناشی از AVF طحالی
بررسی فراوانی سنی، جنسی، و هیستوپاتولوژیک لنفوم هوجکین در کرمانشاه از سال 1371-1375
معرفی یک مورد متاستاز کلوئید کارسینوما با منشاء نامعلوم به امنتوم
مقایسه ارزش گرادیانت آلبومین سرم آسیت پروتئین توتال در تعیین آسیت‌های شایع از مهرماه 1374 لغایت مهرماه 1375
بررسی ترمیم فتق اینگوینال بروش PRE PRETONEAL از نظر عوارض در سالهای 1374-75-76 در بیمارستان طالقانی کرمانشاه
How do I make .htaccess check if newer file exists?
can get this .htaccess file to work for friendly url !
.htaccess redirecting errors
mod_rewrite help
Rewriting an url for a user-defined domain
.htaccess to require WWW for domain, but allow subdomain if existing with no hard coding
rewrite a folder name using .htaccess
How do .htaccess redirects work?
htaccess directory to file redirect problem
weird htaccess question
*
@