پیش شماره شهرستان آغمنار چند است؟


پیش شماره شهرستان آغمنار چند است؟
    پیش شماره شهرستان آغمنار چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ترک چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ترکمن چای چند است؟

پیش شماره شهرستان آغمنار 422847 می باشد.


پیش شماره شهرستان تسوج/دیزج شیخ مرجان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آغمنار باید ابتدا 0422847 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان تکلدان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آغمنار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422847123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان توپ آغاج چند است؟
شهرستان آغمنار از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان توپچی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


64 out of 100 based on 59 user ratings 84 reviews

@