ارتباط جمعی و توسعه فرهنگهای محلی : بررسی میزان استقبال شهروندان استان کردستان نسب به افزایش تهیه و پخش برنامه های محلی تلویزیونی


ارتباط جمعی و توسعه فرهنگهای محلی : بررسی میزان استقبال شهروندان استان کردستان نسب به افزایش تهیه و پخش برنامه های محلی تلویزیونی
از نتایج این تحقیق بر می آید که شهروندان هستان کردستان از افزایش تهیه و پخش برنامه های مختلف محلی هستقبال می نمايند .در مجموع با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره 12 مشاهده می شود در کل 3/92 % از افراد مورد سئوال میزان هستقبال خویش را با توجه به طیف 5 درجه ای لیکرت از اون برنامه ها زیاد و بسیار زیاد نشان داده اند .


تحلیل محتوای سریال تلویزیونی سیمرغ
در حالی که تنها 3/4 % از اونها دارای میزان هستقبال کم و بسیار کم بوده اند .پس با توجه به % بالای هستقبال نمايندگان می توانیم بگوییم که شهروندان هستان کردستان از افزایش تهیه و پخش برنامه های محلی تلویزیونی هستقبال می نمايند و این هستقبال نشان می دهد که مخاطبان خواهان برنامه هایی هستند که دارای محتوای همگن و مشابه با محیط فرهنگی - اجتماعی و حتی جغرافیایی و طبیعی اونان باشد .


تحلیل محتوای سریال وکلای جوان
به صورتی که این برنامه ها انعکاس دهنده جنبه های مختلفی از زندگی اجتماعی اونان و مرتبط با مسایل مبتلا به اونها و پاسخگوی علایق نیازها و خواسته هایشان باشد .


تحلیل محتوای فیلمهای سینمایی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران
بنابراین می توان اظهار کرد که مجاورت جغرافیایی و معنوی که به عنوان یکی از ارزشهای خبری مطرح هست در گرایش مخاطبان و جلب علاقه و نوجه اونها به برنامه های مختلف دیگر اعم از از سرگرم نماينده و تفریحی ، آموزشی و ...


روزجهانی تلویزیون
نیز دارای اهمیت قابل ملاحظه ای هست .


صدا و سیما، کودکان و تحول مفهوم مرگ
بنابراین تهیه نمايندگان و ارتباط گران باید در تهیه و تولید محتوای رسانه ها و خصوصا تلویزیون ، نخست بافت فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و جغرافیایی و...


نظرخواهی از کودکان و نوجوانان درباره سریالهای برنامه کودک و نوجوان
حوزه تحت پوشش خود را بشناسند و سپس سلیقه ها ، نیازها ، علایق و خواسته های مخاطبان را هم شناسایی کرده و در تهیه برنامه ها و پخش اون هر دو جنبه را مراعات نمایند زیرا عدم توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف محدوده فعالیت و انتشار مثل این می ماند که تولید نمايندگان کالاهای مختلف بدون شناخت از بازارها اجناس و کالاهای مصنوع خود را به سوی اونها سرازیر نمایند .


نظرخواهی از مردم دربارهء افزایش یک روز تعطیل در هفته در مدارس
در ارتباط با میزان رضایت شهروندان هستان برنامه های سراسری سیما ، در مجموع اکثریت پاسخگویان میزان رضایت متوسطی را نسبت به این برنامه ها ابراز داشته اند .


نظر کارشناسان در مورد آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون
اما در مقابل بین میزان اعتماد زنان و مردان به اخبار و تفسیرهای سیاسی و خبری سیما جمهوری اسلامی تفاوت معنی داری وجود داشت و در این رابطه میزان اعتماد زنان به موضوع فوق بیشتر از مردان بوده هست .
69 out of 100 based on 34 user ratings 809 reviews

@