صورت های فلکی و اجرام مسیه


صورت های فلکی و اجرام مسیهصورت های فلکی و اجرام مسیه
توضیحاتی در مورد صورت های فلکی و اجرام مسیهتلسكوپ هابل چشمي که 20 سال جهان را نظاره کرد

1:

صور فلكي گروههايي از ستارگان در آسمان هستند كه مجموعه هاي قابل تشخيص را تشكيل مي دهند.ستاره شناسان قديمي توانسته اند بعضي از اين مجموعه ها را پيدا كنند.


به جز فضانوردی، شغل‌های دیگری هم هست
و اونها را به نام موجودات افسانه اي، خدايان و الهه ها نام گذاري كرده اند.امروزه 88 صورت فلكي شناخته شده هست و كل آسمان طوري تقسيم شده هست كه هر ستاره به يك صورت فلكي متعلق باشد.


روز نجوم چیست و چه روزی است؟
اما؛ ستارگان موجود در هر صورت فلكي چندان ارتباطي با هم ندارند ، فقط طوري برنامه گرفته اند كه وقتي از زمين به اونها نگاه مي كنيد در يك مجموعه برنامه دارند.


اصطلاحات رايج در ستاره شناسي
بديهي هست چنانچه از يك نقطه ي ديگر فضا به اون نگاه كنيد، مجموعه ها به صورت ديگري به نظر مي رسند.


هشت منبع حیات در منظومه خورشیدی را بشناسید
در بسياري از موارد فاصله ي ستارگان كه يك صورت فلكي را تشكيل مي دهند از يكديگر بيش تر از فاصله ايست كه از ما دارند


زمین دوم

2:

صورت های فلکی و اجرام مسیهاينم صورت فلكي جبار!


پس از 400 سال مشخص شد گالیله اشتباه کرده است

3:

اگر شبي كاملا تاريك از منزل خارج شده به سمت جنوب آسمان نگاه كنيد پس از اونكه چشمانتان به تاريكي عادت كرد اولين چيزي كه توجهتان را جلب مي كند جاده اي مات و
صورت های فلکی و اجرام مسیه
شيري رنگ از نور هست كه از افق جنوبي آسمان آغاز شده و سپس در افق شمالي فرو مي رود.اين همان راه شيري يعني كهكشان ماست.
در مسير اين جاده زيبا صورت فلكي هاي زيادي وجود دارد كه هر كدام به نوعي جلوه گري هاي خود را دارند.
يكي از اونها صورت فلكي برساووش هست كه هر سال ميهمانان آسمان را در بارش شهابي برساووشي به خود جلب مي كند.


تصاویر دیدنی و نزدیک از خورشید
اين صورت فلكي از ستاره هاي چندان پرنوري تشكيل نشده هست ولي ستاره هاي بسياري دارد كه همگي قسمتي از نوار مه آلود كهكشانند و اين جاده مه آلود در آسمان به پيدا كردن اين صورت فلكي كمك مي كند.

برساووش در بيشتر شبهاي سال در آسمان درنزديکي ذات الكرسي نمايان هست.

در اين فصل (تابستان نيمکره شمالي) سپس ساعت يك بامداد كاملا بالاي افق شمال شرقي برنامه دارد.براي پيدا كردن اون مي توانيد از دو ستاره ضلع پاييني زاايشانه تقريبا عمود ذات الكرسي هستفاده كنيد.با امتداد دادن اين دو ستاره مي توانيد به پرنورترين ستاره اين صورت فلكي به نام راس الغول برسيد.

صورت های فلکی و اجرام مسیه
صورت فلكي برساووش جايگاه يكي از جذابترين ستارگان متغير در آسمان هست.

بتا- برساووش كه نام ديگر اين ستاره، راس الغول هست و در افسانه ها به برساووش حمل كننده سر ديو (حامل راس الغول) هم فرموده مي شود.اين ستاره متغير گرفتي هست كه قدر (درخشندگي) ظاهريش هر دو روز و 21 ساعت تغيير مي كند و با چشم غير مسلح هم تشخيص داده مي شود.


*ماه در مسير حركتش به دور زمين جلو نور خورشيد را مي گيرد و باعث كسوف مي شود.اين در برخي از ستارگان دوگانه نيز اتفاق مي افتد و اونها در حين حركت باعث كسوف هم مي شوند.
ستاره راس الغول مثال جالبي براي ستارگان دوگانه گرفتي هست.بتا- برساووش (راس الغول:al) از دو ستاره تشكيل مي شود كه يكي بزرگ كم نور و نسبتا سرد و ديگري نوراني كوچك و داغ.ستاره بزرگ در حين حركت به دور ستاره نوراني باعث كسوف اون مي شود ولي اين حالت زياد به طول نمي انجامد زيرا ستاره بزرگ در مدار خود به سرعت حركت مي كند.

4:

صورت فلكـي اسـد
صورت های فلکی و اجرام مسیه
مقدمه :
صورت فلكي اسد با نام اختصاري Leo در صور فلكي منطقه البروجي هست .اين صورت فلكي در فصل بهار در نيمـكره شمالي ودر پاييـز در نيمكره جنوبي قابل مشاهده هست.

افسانه صورت فلكي اسد :
اين صورت فلكي با شيرنيماني كه هراكلوس در اولينماموريتش كشت ، مربوط مي باشد.

هراكلوس اين جانور را خفه كرد وسپس پوستش را كند وبعنوان غنيمت جنگي برتن كرد .اگر چه ، اين كار مثل كشتن يك گـربه كوچك نبود .

آپولودورس مي گـــــايشاند : اين شير از اولاد تيفون، بزرگترين هيولاي جهان بوده هست .

ابتدا هراكلوس كوشيد تا با تيرهايش اورا از پا در آورد .اما تيرها به آساني خم شدند .

بنابراين هراكلوس چماقش را برداشت واو را تعقيب كرد .شير در غارش پنهان شد ودو ماه طول كشيد تا هراكلوس اورا پيدا كرد و سر انجام اورا خـفه كرد تا مرد .

هـراكلوس براي پوست كندن شير از پنجه هاي جانور هستفاده نمود .

در عين حال كاري كه هراكلوس انجام داد مشابهاً به وسيله گيـل گمش خداي خورشيد انجام شد .برخي مي گايشانند كه ارتباط اين صور فلكي با خداي خورشيد حاصل انطباق اين صورت فلكي درمنطـقه البروج بابلي با انقلاب تابستاني هست .صورت فلكي اسد در تاريخ مـصر ، جايگاه طلوع خورشيد پس از آفرينش اون (در نزديكي ذنب الاسد ) مي باشد واز اين رو به اون خانه خورشيد نيز مي گايشانند .


مهمترين اجرام قابل مشاهده در صورت فلكي اسد :
alpha -اسد :
نوراني ترين ستاره اين صورت فلكي ستاره آلفا- اسد يا قلب اسد مي باشد .

اين ستاره آبي - سفيد از رده طيفيB 7 با قـدر ظاهري
۱/۳۵+است .

هرگاه با دوربين دوچشمي يا تلسكوپ كوچك به اون نگاه كنيد همدم كم نور تر اون از قدر۸+را خواهيد ديد.
beta-اسد :
در سردم شير ستاره زيباي آبي - سفيد بتا-اسد يا ذنب الاسد برنامه دارد .

اين ستاره از رده طيفي A 3 در رشته اصلي واقع شده وداراي قدر
۲/۱۴+ هست.
gamma-اسد :
اين ستاره كه به اون Algieba (يال شير )گايشانند يك ستاره دوتايي بسيار زيبا هست .مولفه پر نور تر اين غول سرخ - نارنجي از رده طيفي k1 با قدر
۲/۶۱+ و مولفه كم نورتر يك غـول زرد از رده طيفـي G7 با قدر ظاهري ۳/۰۸ + مي باشد .

هرگاه باتلسكـوپي كوچك به اين ستاره بنـگريد ، قادر به تفــــكيك اون خواهيد بودواگر با دوربين دو چشمي به شـكار اون برايشاند ستاره 40- اسـد كه ستاره اي از قدر
۵+است وهيچ ارتباطي با اين مجموعه ندارد در كنار اونها ديده مي شود.


delta-اسد :
اين ستاره از رده طيفي A4 هست و داراي قدر ظاهري
۲/۵۶ + مي باشد .
kesi -اسد:
اين ستاره از رده طيفي F0با قدر ظاهري
۳/۴۴ + مي باشد .اين ستاره يك مجموعه سه تايي بصـري تشكيل مي دهد كه به وسيله يك دوربين دو چشـمي دو همـدم ديگر اون از قدر ۶+ ديده خواهد شد .

اين سه ستاره از لحاظ فيزيكي هيچ ارتباطي با يكديـگر ندارند .
tav - اسد :
اين ستاره از رده طيفي G 8 با قدر ظاهري
۴/۹۵ + يك ستاره دوتايي بوده و هرگاه با دوربين دوچشـمي به اون بنگريد همدم ديگر اون را با قـدر ۰/۷ + خواهيد ديد
omega - اسد:
اين ستاره يك ستاره دوتايي بوده كه به سختي قابل تفكيك مي باشد و حداقل قطر دهانه تلسكوپ مي بايست mm
۲۵۰ باشد .

ستارگان اين مجموعه با دوره تناوب
۱۱۷ سال به دور يكديگر مي گردند .
54-اسد :
اين ستاره ازرده طيفي A1 با قدر ظاهري
۴/۵ + و دراي همدمي با قدر ظاهري ۶/۳ + هست .
Rاسد :
ستاره غول سرخ -R اسد يك ستاره متغير بلند دوره ازرده طيفي M 8است .

تغييرات قدراون از
۵/۸+ تا ۱۰/۰+ مي باشد .

دوره اين تغـــييرات برابر
۳۱۲ روز هست .


Wolf 359 :
اين ستاره يك كوتوله سرخ بوده واز نزديكترين همسايگان ما در فــضا هست .تـــنها ستارگان - قنطورس وستاره بارنــــارد نزديكــتر از اين ستاره به ما مـي باشند.

درخشندگي اين ستاره بسيار اندك هست ومقدار اون
۶۳۰۰۰دبار کمتر از درخشندگي خورشيد هست .

در ضــمن جرم اون تنها
۸% جرم خــورشيد وابــعاد اون مشابه با سياره مشتري هست .

قدر اين ستاره
۱۳/۶+است
در صورت فلكي اسد كه بدور از گردوغبار وابر كهكشان راه شيری هست چند كهكشان دور دست قابل رايشانت هست كه از ان جمله سه كهكشان M65و M66 و NGC 2628هستند گه البته با تلسكوپهاي كوچك به راحتي ديده نخواهد شد .

اين مجموعه در خط واصل بين ستـارگان تتا ايشانوتا اسد برنامه گرفته هست.
M65 :
اين كهكشان يك كهكشان مارپيچي نسبتا بزرگ با مركز نوراني مي باشد .

اين كهكشان درامتداد شمالي-جنوبي واقع شده هست.
M66 :
اين كهكشان از كهكشـان M 65كوچكتر ونوراني تر مي باشد .

اين كهكشان نيز مارپيچي و داراي هسته نوراني ودرامتدادجنوب شرقي برنامه دارد.

بارش اسدي :
اين بارش از معروفترين بارشهاي شهابي ساليانه هست ودر طول چند سال اخير شاهد طوفانهاي شهابي ازاون بوده ايم .بازه فعاليت اون بين
۱۴-۲۱نوامبربوده و اوج اون درروز ۱۷نوامبر برنامه دارد
بارشalpha - اسدي :
اين بارش از از نوع بارشهاي راديايشاني بوده ودر طول دوره اي از
۱۳ ژانايشانه تا ۱۳ فوريه فعال مي باشد.
بارش beta-اسدي :
اين بارش از
۱۴فوريه تا ۲۵ آوريل فعال بوده و اوج بارش درروز ۲ مارس هست .
بارش delta-اسدي :
در همين ايام بارش ديگري كه از تاريخ
۴ اوت تا ۱۲ سپتامبر فعال بوده و كه اوج فعاليت اون در روز ۲۲ فـوريه اتفاق مي افتد .
بارش gamma - اسدي:
بارش ضعيف ديگري كه از تاريخ
۴ اوت تا ۱۲ سپتامبر فعال بوده ، بارش gamma - اسدي هست.

.اوج اين بارش در
۲۵ اوت هست .
بارش ro- اسدي:
اين بارش از نوع راديايشاني بوده و در پي مطالعات انجام گرفته در طي سال
۱۹۶۰ ميلادي كشف شده هست .اينگونه به نظر مي رسد كه طي ايام ۱۴-۱۵مارس فعال باشد .
بارش sigma-اسدي :
اين بارش از
۹فوريه تا ۱۳ مارس فعال بوده و اوج بارش درروز ۲۶ فوريه هست .

5:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
عقرب
عقرب يا كژدم در غرب قوس برنامه دارد.

لوله قوري به سايشان دم كج عقرب نشانه مي رود.

قلب العقرب روشن ترين ستارة اين صورت فلكي هست و مفهوم نام اون «رقيب مريخ» (anti - Ares ) هست زيرا به سبب رنگ مايل به قرمز درخشانش با مريخ رقابت مي كند.

در يادداشت هاي اولية ستاره شناسي به اين صورت فلكي اشاره شده هست.

اين صورت فلكي نامش را از اين حقيقت گرفته هست كه ، وقتي خورشيد در وقتهاي گذشته وارد اين صورت فلكي مي شد بيماري در مصر شايع بود.

تعدادي خوشه هاي ستاره اي بسيار زيبا در اين صورت فلكي برنامه دارند.

در يك شب صاف 80M ، 7M ، 6M را مي توان با دوربين دوچشمي خيلي خوب مشاهده كرد.

ايشانليام هرشل 80M را غني ترين جرم ستارگان در آسمان مي دانست.

در سمت شرقي 80M سحابي تاريك ديگري برنامه دارد.

ستارة نو ـ عقرب ستارة دوگانه اي هست كه با دوربين دوچشمي قابل رؤيت هست.

ستارگان بتا و دلتا سر عقرب را مشخص مي كنند و پي ـ عقرب در غرب قلب العقرب برنامه دارد

6:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
ذات الكرسي
اين صورت فلكي بسيار قديمي هست و قدمتش به 3500 ق.م بر مي گردد.

مشهورترين افسانه از يونانيان هست و نقل مي كنند كه چطور ذات الكرسي ، زن زيباي قيفاووس شاه حبشه ، بيهوده به خود مي باليد كه از پريان دريا زيباتر هست.

پريان دريايي خشمگين نپتون را متقاعد كردند تا يك هيولاي دريايي بفرستد و ساحل حبشه را ايشانران كند.

اوندرومدا ، دختر زيباي ذات الكرسي براي باج دادن به هيولاي دريايي به صخره اي در ساحل دريا به زنجير كشيده شد.

ناحية اطراف ستارة گاما محل بسيار خوبي هست براي اينكه با دوربين دوچشمي اونرا مشاهده كنيم زيرا تعداد زيادي خوشه هاي باز در اين صورت فلكي وجود دارد و با يك دوربين دوچشمي خوب مي توان حوزه هاي ستاره اي مهيجي را مشاهده كرد

7:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
دجاجه
دجاجه يا قو را به سبب شكلش صليب شمالي نيز ناميده اند.

ردف ، روشن ترين ستارة دجاجه نوك صليب واقع هست كه باعث مي شود اين صورت فلكي نسبت به ديگر صور راحت تر شناخته شود.

اين صورت فلكي كاملاً در راه شيري واقع هست.

در اطراف دجاجه حوزه هاي ستاره اي جالب بسيار زياد وجود دارد كه مي توان اونها را با دوربين هاي دو چشمي مشاهده كرد.

همينطور يكي از سحابي هاي تاريك كه از ابرواره هاي گاز و غبار تشكيل شده در دجاجه برنامه دارد و دورترين ستارگان راه شيري را تيره مي كند.

8:


صورت های فلکی و اجرام مسیه
اوندرومدا (امراه المسلسله)
امراه المسلسله ، دختر ذات الكرسي ، به عنوان قرباني براي هيولاي دريايي كه بندر حبشه را خراب مي كرد ، به زنجير كشيده شد.

برساوش موقعي كه با سر مدوسا بر مي گشت او را از بندر رهانيد.

مهمترين شيء در اين صورت فلكي سحابي بزرگ 31M هست.

اين سحابي را مي توان با چشم غير مسلح ديد و همينطور به راحتي مي توان با دوربين دوچشمي اون را مشاهده كرد.

اين سحابي كهكشان مارپيچي ديگري شبيه به كهكشان شيري خود ماست و دو ميليون سال نوري با ما فاصله دارد.

اين كهكشان تنها كهكشان مارپيچي هست كه با چشم غير مسلح قابل رؤيت هست.

9:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
عوا
عوا يا گاوچران را مي توان به راحتي توسط ستارة سماك رامح كه ستارة اصلي در صورت فلكي بادبادكي شكل هست تشخيص داد.

مفهوم عوا شخم زن يا طبق بعضي اسناد گاوران هست.

يونانيان اونرا خرس ران ناميدند كه از شكل صورت فلكي اينطور هستنباط مي شود كه خرس بزرگ در اطراف قطب شمال سماايشان مي راند.

خطوط متصل كنندة ستارگان روشن شكل يك بادبادكي را مي نمايانند كه سر و بدن گاوچران را مي سازند.

سماك رامح ، كه از نظر روشنايي مقام چهارم را در نيمكرة شمالي داراست ، داراي قدر ظاهري صفر هست و 32 سال نوري از خورشيد فاصله دارد

10:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
فرس اعظم
اين صورت فلكي را مي توان به راحتي از رايشان مربع بزرگ فرس اعظم كه از ستارگان آلفا بتا و گاما ـ فرس اعظم و آلفا ـ امراه المسلسله ، تشكيل شده هست ، پيدا كرد.

فرس اعظم يك اسطورة افسانه اي هست كه از سپس اونكه پرساووس سر مدوسا را از تن جدا كرد از خون او بيرون جست.

به طور كلي اسب در آسمان به صورت وارونه ديده مي شود و جلو او به سايشان آسمان بالا رفته هست فقط سرو گردن و پاهاي جلوش توسط ستارگان مشخص مي شود.

اين صورت فلكي را در فنيقية مصر به شكل يك كشتي در نظر مي گرفتند.

11:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
جاثي
جاثي يا برزانونشسته صورت فلكيي هست كه در غرب شلياق واقع هست.

اگر خطي را از نسر واقع در شلياق به سماك رامح در عوا وصل كنيم از ميان جاثي خواهد گذشت.

فنقيهاي كهن اين صورت فلكي را بعنوان خداي Melharth مي پرستيدند در حالي كه يونانيان اونرا به عنوان «Phantom» يا «مرد برزانونشسته» مي شناختند.

چهرة برجستة اين صورت فلكي خوشه اس ستاره اي كرايشان 13M هست.

اين خوشه در رايشان خط مابين اتا و زتا ـ جاثي و در جنوب زتا ـ جاثي برنامه دارد.

اين زيباترين خوشه كرايشان در نيمكرة شمالي هست و با چشم غيرمسلح در يك شب بدون ماه و صاف به صورت يك لكة غبار با قدر 6 ديده مي شود.

با دوربين دوچشمي به راحتي قابل رؤيت هست وليكن براي تفكيك ستارگانش به يك تلسكوپ 10 سانتي متري نياز هست

12:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
قوس
قوس يا تير انداز هميشه همراه صورت فلكي عقرب هست ، زيرا تيرانداز تيرش را به سايشان قلب عقرب نشالنه رفته هست.

براي پيدا كردن قوس خط بين ردف در دجاجه و نسر طاير در عقاب را دنبال كنيد.

اگر خط به اندازة خودش امتداد پيدا كند در حدود 10 درجة شرق قوري كه يك تركيب هندسي از ستارگان در داخل قوس هست ، به قوس منتهي مي شود.

با دوربين دوچشمي مي توان در قسمتي از راه شيري كه در اين صورت فلكي برنامه دارد تعداد زيادي راه و نواحي تاريك مشاهده كرد.

خوشه هاي ستاره اي 8M ، 22M ، 24M و 25M را مي توان با دوربين دوچشمي ديد كه 8M و 25M بارزترين اونها هستند.

مركز كهكشان راه شيري در امتداد اين صورت فلكي برنامه دارد.

13:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
شلياق
شلياق يا چنگ رومي را مي توان به سبب حضور ستارة درخشان نسر واقع به راحتي تشخيص داد.

بنابر افسانه ها ، شلياق معرف چنگ سحرآميزي هست كه آپولو يا مركوري به ارفيوس داد.

سپس مرگ ارفيوس ژوپيتر چنگ سحرآميز را به آسمان رها كرد.

در بوهميا به شلياق «ايشانولون آسمان» مي فرمودند و انگليسي هاي قديم اون را به عنوان «چنگ آرتوشا» مي شناختند.

ستارگان اپسيلون ، دلتا وزتا ـ شلياق ستارگان دوگانه اي هستندكه با تلسكوپ تفكيك يا مشخص مي شوند.

در يك سوم فاصلة بين گاما و بتا سحابي هاي حلقايشان برنامه دارند كه براي مشاهدة اونها حداقل به يك تلسكوپ 5/7سانتي متري نياز هست.


14:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
آبگردان بزرگ
كلدانيهاي بابل و سرخپوستان آيركيوس امريكاي شمالي اين صورت فلكي را به نام خرس بزرگ مي شناختند.

از اونجايي كه ستارگان آلفا و بتا ـ آبگردان بزرگ رو به سمت ستارة قطبي برنامه دارند اونها را ستارگان قراول مي گايشانند.

بعضي فواصل مفيد براي اندازه گيري فواصل زاايشانه اي رايشان كرة سماايشان را مي توان از رايشان اين صورت فلكي به دست آورد.

جدايي بين آلفا و دلتا دقيقاً ْ10 و فاصلة بين آلفا و بتا تقريباً ْ5 هست.

فاصلة ستارة قطبي تا آلفا ـ آبگردان بزرگ 4/3*28 هست.

زتا ـ آبگردان بزرگ يا عناق يك ستارة تاريك به نام سها در نزديكي خود دارد.

اعراب اين ستارگان را به صورت «اسب و سوار» در نظر مي گرفتند.

توانايي مشاهدة سها به صورت يك ستارة جداگانه براي اونها آزمايشي براي قوة بينايي خوب محسوب مي شد.

قسمت بالاي پيالة آبگردان بزرگ در راستاي عيوق يا آلفا ـ ارابه ران برنامه دارد

15:

صورت های فلکی و اجرام مسیه
آبگردان كوچك
دب اصغر ، خرس كوچك يا آبگردان كوچك صورت فلكيي هست كه ستارة شمال يا ستارة قطبي در اون برنامه دارد.

ستارة قطبي دقيقاً در قطب شمال سماايشان برنامه ندارد.

اين ستاره َ51 از محل واقعي قطب سماايشان فاصله دارد و در 24 ساعت يك بار حول قطب در مسير دايرايشان به قطر َ42 ْ1 مي گردد.

فاصلة زاايشانه اي ستارة قطبي از افق شمالي تقريباً به همان اندازة عرض جغرافيايي ناظر در شمال هستوا هست.

اگر شما در قطب شمال (ارتفاع ْ90 شمالي) بايستيد ، ستارة قطبي مستقيماً در بالاي سرتان برنامه دارد ، اگر شما رايشان هستوا (با ارتفاع صفر) بايستيد ، ستارة قطبي دقيقاً رايشان افق شمالي برنامه مي گيرد.

به علت حركت تقديمي اعتدالين ، موضع قطب سماايشان به تدريج و پيوسته تغيير مي كند و دايره اي را حول قطب دايره البروج كه در صورت فلكي اژدها واقع هست دنبال مي كند.

حدود 26000 سال طول مي كشد تا قطب شمال سماايشان يك دايره را كامل كند.

ستارة آلفا ـ قيفاووس در7500 م.

ستارة شمال و ستارة نسر واقع در 14000م.

ستارة قطبي خواهند بود

16:

عكسي از توده كامل ابر جبار از فاصله دور در فضاصورت های فلکی و اجرام مسیه

17:

و اينم خود سحابي جبار! صورت های فلکی و اجرام مسیه

18:

صورت هاي فلکی: ذات الکرسی (خدای کرسی)

ذات الکرسی به واسطه W شکل بودنش،در آسمان محسوس هست و همينطور با ستارگانی از قدر 2 تا 3.5 (ستارگان اصلی اون) که هر کدام از اون ها در این W برنامه دارند.ذات الکرسی مانند دب اکبر دور قطبی هست و در تمام سال در عرض های جغرافيايی شمالی ديده می شود.وقت رسيدن ذات الکرسی به نصف النهار مبدا 29 آبان می باشد و مساحتی را که در پهنهاین سپهر نيلگون اشغال می کند،598 درجه مربع می باشد.

ذات الکرسی در راه شيری برنامه دارد.بنابراين اجرام زيادی مانند سحابی ها ابر هايی از گاز و گرد و غبار و خوشه های ستاره ای در اون برنامه دارند.نگاه کردن به ذات الکرسی با دوربين دو چشمی تعداد زيادی از اون ها را آشکار خواهد کرد.البته نه سحابی ها را.

بلکه خوشه های ستاره ای.استفاده کردن از يک تلسکوپ امکان مشاهده اجرام را دو چندان می کند.


در این جا 3 ستاره اصلی خدای کرسی را معرفی دقيق تری می کنم.

آلفای ذات الکرسی (که در عربی به نام حيوان 4 پا هست) تقريبا متغير می باشد.طيف اون K0II,III،قدر ظاهری اش 2.2 هست و تا زمين 120 سال نوری فاصله دارد آلفای ذات الکرسی دو گانه هست که با همدمش جدايی 1 درجه دارد و قدر ظاهری همدمش 9 می باشد.

گامای ذات الکرسی يا Cih(در زبان چينی به معنای تازيانه) يک ستاره خرده غول هست که در فاصله 730 سال نوری از زمين می باشد.قدر اون 3.2 تا 7.6 تغيير می کند.

سومين ستاره مهم خدای کرسی اتا هست که گاهی Achird ناميده می شود.طیف اون G0V،قدرش 3.4 و در فاصله 19 سال نوری از زمين برنامه دارد.

اتا جفتی نيز دارد که بسيار جذاب می باشد و طيف اون از نوع
K هست که دارای قدر 7 می باشد.جدايی اتا با همدمش 11 دقيقه هست.


برای ديدن M52 از روش غير مستقيم هستفاده کنيد.این روش،برای رصد اجرام کم نور و يا متفرق (مانند M103(به کار می رود.این روش و همينطور روش ديگری را در پايان مطلب توضيح می دهم.

تعداد ستاره های تا قدر 2.00 :0

تعداد ستاره های تا قدر 4.00 :7

تعداد ستاره های تا قدر 5.00 :23

تعداد ستاره های تا قدر 6.00 :90

چگالی اختری (تعداد ستاره های درخشانتر از قدر 5.00 در هر 100 درجه مربع : 385
روش غير مستقيم يا روش انحرافی :

این روش باعث می شود که قدرت ديد در شب افزايش پيدا کند.برای این کار، هنگامی که می خواهيد ستاره ضعيفی را بهتر ببينيد،مستقيم به اون نگاه نکنيد.بلکه از کنار چشم يا چپ چپ به اون نگاه کنيد.در این حالت تصايشانر ستاره روی اون قسمت از شبکيه می افتد که پر از ياخته های بينايی هستوانه ای شکل هست.این ياخته های هستوانه ای به نور های ضعيف حسّاس ترند.از این خاصيت اون ها برای ديدن اجرام کم نور تر هستفاده کنيد.روش ديگر :

روش ديگر برای رصد ستارگان کم نور،این هست که هنگام رصد،سرتان را به آهستگی به چپ و راست حرکت دهيد.چشم با خيره شدن به اجسام ساکن پس از مدّتی تنبل می شودو حسّاسيتش را از دست می دهد.حرکات جزئی سر به اطراف باعث می شود تا حسّاسيت چشم به حالت عادّی بر گردد.

ترجمه و گرد آوری از امین اسعدی


منابع

سايت ستاره شناسی امروز www.astronomytoday.com

کتاب صورت های فلکی اثر دکتر گری مکلر،دکتر مارک چارترند و ايشانل تيريون، ترجمه مهندس احمد دالکی

کتاب اطلس آسمان شب تاليف ايشانل تيريون،ترجمه و اقتباس از حسن عليزاده غريب

کتاب شناخت مقدماتی ستارگان ترجمه و اقتباس از توفيق حيدر زاده

19:

صورت فلکی :دجاجه (قو)دجاجه در راه شيری واقع شده هست.علاوه بر نام قو،نام های ديگری نظير ماکيان و صليب شمالی نيز دارد.دجاجه درخشان ترين ستارگان در عرض هاي شمالی را داراست.دجاجه با ستاره درخشان دنب (deneb) در دمش، در آسمان تابستان ظاهر می شود.سه ستاره دمچه قو،نسر واقع و نسر طاير تشکيل مثلث تابستانی را می دهند.وقت رسيدن قو به نصف النهار مبدا 19 شهريور می باشد و مساحتی را که در آسمان اشغال کرده هست،804 درجه مربع می باشد.

Albireo ستاره درخشان سر دجاجه،نمونه فوق العاده يک ستاره دو تايی هست.حتی با دوربين دو چشمی هم می توانيد مشاهده کنيد که شامل دو ستاره مختلف با رنگ های مجزا می باشد که يکی خيلی نارنجی و ديگری سفيد آبی هست.البته بايد با دقت نگاه کنيد.

با توجه به اینکه قو در راه شيری واقع هست،پر از ستارگان متغير (ستارگانی که قدرشان تقيير می کند) هست.

اجرام زيادی نيز در این صورت فلکی برنامه دارد.سحابی آمريکای شمالی (که از نظر شکل شبيه قاره آمريکا هست) نيز در این صورت فلکی برنامه دارد و خيلی تاريک هست.برای رايشانت این سحابی به يک تلسکوپ نياز هست که دهانه اون از 16 اینچ بزرگتر باشد.
اجرام عمقی آسمان در صورت فلکی دجاجه :

M39که يک خوشه باز با قدر 4.6 هست و با زمين،800 سال نوری فاصله دارد و شامل 25 ستاره می باشد که در محوطه ای به قطر 30 دقيقه قوسی هست.M29 که دارای قدر 6.4 هست و طبق کاتالوگ مسيه،يک خوشه باز ستاره ای به شمار می رود.

NGC6871 که خوشه ای باز با قدر 5 و دارای 60 ستاره هست.این خوشه منطقه ای به قطر 13 دقيقه قوسی را اشغال کرده و به فاصله 4000 سال نوری از زمين واقع شده هست.

سحابی تور پرده (NGC6960/92/95) باقيمانده وسيع يک ابر نواختر بزرگ هست که در جنوب ستاره اپسيلون قو واقع شده هست.

در پايان درباره 2 ستاره اصلی دجاجه توضيح بيشتری می دهم.

همانطوری که فرمودم آلفای این صورت فلکی دنب هست که در عربی معنای دم را می دهد.بسيار نورانی و يک ستاره ابر غول از نوع (A2Ia) هست که با ما 1800 سال نوری فاصله دارد و قدر ظاهری اون 1.2 هست.


ستاره β يک دو تايی زيبا به نام منقار دجاجه هست و فاصله اش با زمين 390 سال نوری می باشد.منقار دجاجه با چشم غير مسلّح همانند يک ستاره تکی با قدر 3.1 به نظر می رسد در حالی که با یک تلسکوپ کوچک،می توان اون را که به رنگ طلايی از نوع K3III می باشد،به اتّفاق همدم آبی ضعيفش که طيف B9V دارد،مشاهده کرد.جدايی β با همدمش 34 دقيقه هست.

ترجمه و گرد آوری از امین اسعدی

منابع
سايت ستاره شناسی امروز www.astronomytoday.com
کتاب صورت های فلکی اثر دکتر گری مکلر،دکتر مارک چارترند و ايشانل تيريون، ترجمه مهندس احمد دالکی
کتاب اطلس آسمان شب تاليف ايشانل تيريون،ترجمه و اقتباس از حسن عليزاده غريب
کتاب شناخت مقدماتی ستارگان ترجمه و اقتباس از توفيق حيدر زاده

20:

غراب (Crv)کلاغ، زاغ
صورت های فلکی و اجرام مسیه
وقت رسيدن به نصف النهار: 20 ارديبهشت ، مساحت 184 درجه مربع
بر پايه افسانه ها، غرب در قالب يک کلاغ يا زاغي شناخته مي شود که فرستاده شد تا جامي از آب براي آپولو(4) بياورد.

او در اين راه کوتاهي کرد و در نتيجه او را به آسمان راندند و تبعيد نمودند.

در نتيجه او در کنار جام يا پياله نشانده شد بدون اون که بتواند آبي از اون بنوشد.

چهار ستاره اصلي غراب، حالت شبيه به يک ذوزنقه را دارند که مي توان اون ها را در زير ستارگان صورت فلکي سنبله در جنوب غربي ستاره درخشان سماک اعزل به سادگي تشخيص داد.

غراب داراي چندين کهکشان هست، اما هيچ کدام درخشنده تر از قدر يازده نيستند

21:

صورت فلكي حمل:
حمل دومين صورت فلكي از نظر كوچكي در دايرةالبروج هست كه فقط داراي 3 ستاره اصلي مي باشد .

اين صورت فلكي پيوندي با افسانه و اساطير باستاني دارد .

يكي از مدارك تاريخي اين هست كه مبناي آغاز بهار موقعي بوده كه خورشيد در اين صورت فلكي هستبرنامه داشته هست .

البته به غلت پديده حركت تقديمي زمين ، در وقت حال ، خورشيد در لحظه اعتدال بهاري در صورت فلكي مجاور اون يعني حوت هست .

ستاره آلفاي اين صورت به نام حمل(بره) هست كه در زبان عربي و فرسي اين نام براي كل مجموعه به كار برده مي شود .

اين ستاره داراي قدر 2 ، به فاصله 78 سال نوري تا زمين هست .

در محدوده اين صورت فلكي هيچگونه جرم قابل توجهي ديده نميشود.


رسيدن به نصف النهار: 19 آذر
مساحت:441 درجه مربع

صورت فلكي ثور:
ثور يكي از صورتهاي فلكي شناخته شده اوليه هست كه چهره يك گاو نر را كه نمادي براي قدرت و باروري در اساطير بسياري از تمدن ها هست، نشان ميدهد.اين مكان، منزلگاه خوشه هاي ستاره پرايشانن و قلايص در محدوده دايرةالبروج هست و به همين لحاظ ثور ،براي علاقه مندان به ستاره شناسي مجموعه بسيار جالب هست.
آلفاي ثور يعني "دبران"كه در عربي به مفهوم تعقيب كننده هست، چشم گاو را نشان مي دهد و به نظر ميرسد كه متعلق به خوشه قلايص باشد ، اما در حقيقت چنين نيست و ارتباطي با اون ندارد.اين ستاره با قدر 0.9 به فاصله 60 سال نوري با زمين هست.ستاره دبران به اندازه كافي روشن هست كه بتواند رنگ نارنجي-قرمز خود را به ما نشان دهد.
گروه 200 ستارهاي قلايص در وسعتي به طول 6 درجه و فاصله 140 سال نوري از زمين برنامه گرفته و به شكل حرف (v) ، صورت فلكي ثور را ميسازد كه با چشم غير مسلح قابل مشاهده هست.خوشه پرايشانن(M45) ، يا هفت خواهران اساطير يوناني ، در واقع يك خوشه باز نسبتا جوان متشكل از صدها ستاره در سطحي كه 2 درجه را ميپوشاند، در فاصله 4.5 سال نوري از ما برنامه گرفته هست.در يكي از شاخهاي گاو،مشهورترين باقي مانده يك ابرنواختر،معروف به "سحابي خرچنگي" برنامه گرفته كه داراي قدر 8 ميباشد.
وقت رسيدن به نصف النهار:25 دي
مساحت:797 درجه مربع

صورت فلكي جوزا(دو پيكر):
در صورت فلكي جوزا 2 ستاره غالب يعني كاستور و پولوكس وجود دارد كه فرزندان لدا و زئوس و برادران هلن تروا هستند.

بخشي از دايرة البروج در آسمان زمستاني متعلق به صورت فلكي آشناي جوزا هست.

آلفاي اون به نام كاستور دومين ستاره درخشان جوزا هست.

با چشم غير مسلح اين كوكب آسماني به صورت منفرد به نظر مي رسد ، اما در واقع اين يك مجموعه شش تايي هست.

در تلسكوپ به صورت 2 ستاره مجزا با قدرهاي 2 و 3 و يك همدم قدر نهم ديده ميشوند.

هر يك از اين 3 ستاره خود به تنهايي يك جفتي هستند.اين مجموعه به فاصله 46 سال نوري از زمين هست.

ستاره بتاي جوزا درخشان ترين ستاره جوزا محسوب مي شود با قدر 1.1 و فاصله 36 سال نوري هست.

NGC2168 يك خوشه باز روشن با قدر 5 و فاصله 2800 سال نوري هست.

اين خوشه شامل 120 ستاره در وسعتي به قطر 40 دقيقه قوسي هست كه در نزديكي لبه غربي جوزا برنامه دارد.

وقت رسيدن به نصف النهار: 1 اسفند
مساحت:514 درجه مربع

صورت فلكي سرطان(خرچنگ-cancer )

با وجودي كه اين صورت فلكي در دايرةالبروج كمتر آشكار هست ولي در مجموع يكي از صورتهاي فلكي شناخته شده قديمي مي باشد.در اوايل وقتهاي باستاني خورشيد در انقلاب باستاني يعني وقتي كه خورشيد به موقعيت حداكثر ميل شمالي خود ، در عرض جغرافيايي 23.4 درجه در موقع ظهر بالاي سر برنامه مي گرفت،در صورت فلكي سرطان بود.اين خط به نام "مدار راس سرطان" نامگذاري شده هست.
زتاي اين صورت فلكي يك ستاره چندتايي از قدر 4.7 با فاصله 52 سال نوري از زمين هست.با تلسكوپهاي كوچك داراي 2 ستاره زرد-نارنجي با قدرهاي 5 و 7 قابل مشاهده هست.
M44 آخور، به صورت خوشهاي باز، كه به نام كندو هم فرموده شده مي باشد.

فاصله اون 515 سال نوري و قابل تشخيص با چشم غير مسلح هست.اين مجموعه شامل 75 ستاره قابل مشاهده بوده كه درخشان ترين اونها داراي قدر 603 و به وسعت 80 دقيقه قوسي هست.

رسيدن به نصف النهار:25 اسفند
مساحت:506 درجه مربع

صورت فلكي اسد (شير- leo):
ستارگاني كه امروزه به نام اسد خوانده مي شوند در فرهنگهاي باستاني، سومري ، بابلي، ايراني، سوري، يوناني و رومي شناخته شده بودند.
سر صورت فلكي شير و يال اون با هم شكل داس را مي سازند.

در ران شير يك مثلث از ستارگان وجود دارند.

ستاره آلفا به نام قلب الاسد كم فروغترين ستاره قدر يكم و در حد 1.4 هست و به فاصله 69 سال نوري از ما برنامه دارد.

ستاره قلب الاسد مانند نقطه زير علامت سوال بوده و مكان اون خيلي نزديك به دايرةالبروج هست.

ستاره بتاي اسد به نام دم شير با قدر 2.1 و فاصله 39 سال نوري هست.

در اين صورت فلكي تعداد زيادي كهكشان وجود دارد كه درخشنده ترين اونها از قدر 9 هست:M65, M66,NGC3628UM95,M96 از ساكنان صورت فلكي شير بوده و همه مارپيچ هستند.


صورت فلكيسنبله-دوشيزه(virgin):


سنبله تنها چهره زنانه در منطقه البروج بوده و یکی از قدیمیترین و مشخصترین صورتهای فلکی آسمان هست .

ضمن اینکه نام تعد ادی از خدایان اساطیری مونث از جمله ایشتر، ایزیس(رب النوع مصری) دمتر(رب النوع مادر زمین) آتنا (دختر زئوس و متیس) آرتمیس(خواهر آپولون) را در خود دارد.سنبله یک صورت فلکی عظیم و دومین صورت فلکی در آسمان از لحاظ بزرگی هست.

خورشید در عبور سالانه خود در دایرة البروج ، بیشترین وقت را در این صورت می گذراند .

تنها ستاره درخشان سنبله ، سماک اعزل هست که به طور مشخص و مجزا می توان اون را تشخیص داد.آلفای سنبله به نام سماک اعزل در لاتین به معنای"خوشه گندم" آمده که در دست دوشیزه هست.با قدر 1 و فاصله 220 سال نوری هست.

در داخل این صورت فلکی خوشه کهکشانی سنبله برنامه دارد که خوشه وسطی اون ابر خوشه سنبله هست.

حوشه سنبله شاید شامل 3000 کهکشان ، در فاصله 50 میلیون سال نوری تا زمین هست.

درخشان ترین اونها
M49 به صورت کهکشان بیضوی با قدر 8 و M104یک کهکشان مارپیچ با قدر 8 هست.


صورت فلكي ميزان (ترازو-LIBRA):
ستارگان اين بخش از آسمان در امتداد دايرةالبروج ، در ابتدا و در اصل چنگالهاي صورت فلكي مجاور يعني عقرب را نشان ميدهند.

اسامي ستارگان درخشان ترميزان ، گايشاناي اين وابستگي در گذشته هست.

احتمالا از وقت امپراتوري روم ، صورت فلكي ميزان حالت مجزا به خود گرفته هست .

در اون ايام خورشيد در موقع اعتدال پاييزي (حدود اول مهر) يعني وقتي كه طول روز و شب يكسان مي شود، وارد ميزان مي گرديد.

ستاره آلفا صورت فلكي ميزان به نام" كفه جنوبي" هست.

اين ستاره به نظر ميرسد كه دوتايي هست ، اما احتمال مي رود كه يك جقتي اپتيكي با فاصله بسيار زياد باشد كه به هم ارتباط ندارند و فقط به علت برنامه گرفتن اونها در راستاي ديد ما از زمين ، چنين حالتي را نشان ميدهند.

ستاره درخشانتر آلفا2 ستاره اي با قدر 2.8 و فاصله حدود 65 سال نوري هست.

ستاره بتا به نام" كفه شمالي " با قدر 2.6 و فاصله 100 سال نوري هست.

وقت رسيدن به نصف النهار:30 خرداد
مساحت: 538 درجه مربع


صورت فلكي عقرب (كژدم – SCORPION):
این صورت فلکی کوچک منطقة البروج، چهره عقربی را تصویر می کند که با نیش خود ، جبار ، این صورت فلکی فصل زمستان را کشته هست.

این 2 صورت فلکی در 2 سمت مقابل هم در آسمان برنامه گرفته اند: وقتی که عقرب طلوع می کند ، جبار غروب می نماید.

صورت فلکی عقرب در امتداد کهکشان راه شیری در کنار قوس واقع شده هست، بنابراین از لحاظ اجرام آسمانی غنی می باشد.

آلفای عقرب همان ستاره قلب العقرب بوده (ANTARES) که معنای انگلیسی اون "رقیب مریخ" هست.

علت این رقابت ، سرخ رنگی این ستاره در مقیاس با رنگ سیاره مریخ سرخ روست.

این ستاره یک ابر غول بوده و حدود 600 برابر خورشید و قدر 1 می درخشد.

قلب العقرب دارای یک همدم آبی رنگ از قدر 5 می باشد و فاصله اون 600 سال نوری هست.این صورت فلکی ، در عرضهای شمالی کمی بالاتر از سطح افق ظاهر می شود و نور ستارگان اون بعلت پیمودن مسیر بیشتری در جو زمین همواره چشمک می زنند.

عقرب شامل بیش از 2جین خوشه ستارهای با قدر 7 و 8 هستکه در 2 طرف دم عقرب برنامه گرفته اند.

M7قدر سوم و M6خوشه پروانه جسمی عالی هست با هر وسیله رصدی با قدر چهارم ، هر دو از خوشه های باز درخشان هستند ، در حالی که M4 یک خوشه کروی قدر ششم هست و در تلسکوپ بسیار زیباست.

M80 که یک خوشه کروی با قدر ظاهری 7.5 هست نیز در این صورت فلکی برنامه دارد.
وقت رسیدن به نصف النهار: 29 تیر
مساحت: 497 درجه مربع

صورت فلکی قوس- كماندار-نيماسب(SAGITTARIUS)
این صورت فلکی بزرگ منطقه البروج، شاید یکی از ابتدایی‌ترین خداوندان جنگ با تیر و کمان، در آغاز اساطیر سومری‌ها و سپس به عنوان کماندار یونانی‌ها و در نهایت موجود نیمی انسان و نیمی بز معرفی شده هست.

مشاهده شکل نیم انسان نیم اسب کار ساده‌ای نیست ولی از اونجایی که در نجوم جدید اون را «قوری چای» نامیده‌اند، لذا پیدا کردنش آسانتر شده هست.

قوس در مرکز کهکشان ما برنامه گرفته و راه شیری در این بخش درخشنده‌ترین حالت را دارد.


اپسیلون قوس به نام کمان جنوبی در فاصله ۸۵ سال نوری و با قدر ۹/۱ درخشانترین ستاره صورت فلکی قوس محسوب میشود.


در صورت فلکی قوس تعداد زیادی اجرام آسمان از جمله ۱۵ جرم مسیه، و روشن‌ترین ابر آسمانی واقع در کهکشان راه شیری، در این محل هستبرنامه یافته هست.

M22 یک خوشه کروی قدر ۵، M23 یک خوشه باز بزرگ دارای ۱۲۰ ستاره از قدر ۷ هست.

M8 یا سحابی مرداب، ابر وسیع زیبایی هست که ستارگان جوانی را در فاصله ۱۵۰۰۰ سال نوری از زمین در بر گرفته و دارای قدر کلی ۶ هست.

M20 سحابی ۳ شاخه‌ای هست که تعدادی ستاره‌های خیلی داغ و جوان را در درون گاز و غبار خود جای داده هست.

M17 سحابی امگا به فاصله ۱۰۰۰۰ سال نوری از زمین دارای قدر ۷ هست.

صورت فلكي جدي-بزغاله-capricornus
صورت فلكي كم نور جدي در منطقة البروج، شايد اولين صورت فلكي هست كه از دوران ما قبل تاريخ شناخته شده هست.

تصايشانر بز يا تركيب بز-ماهي در لوحه هاي به جا مانده از 3000 سال قبل بابلي ها كشف گرديده.

آثار باستاني به همراه اين صورت فلكي با آمالته نشان مي دهد كه بز به زئوس نوزاد و همينطور پان(خداي شبانان)شير مي داده هست.

در حدود 2000 سال قبل، خورشيد در حد اعلاي خود در آسمان نيمكره جنوبي يعني انقلاب زمستاني در نيمكره شمالي مي رسيد و اين وقتي هست كه خورشيد از مقابل اين صورت فلكي عبور مي نمود.

به همين لحاظ اين عرض جغرافيايي را به نام "مدار راس الجدي" خوانده اند كه خورشيد در اين محل در نيمكره جنوبي مي تواند عمود تابيده و بالاي سر برنامه گيرد.بهر حال امروز ديگر چنين نيست و خورشيد در انقلاب زمستاني در جدي برنامه ندارد بلكه مكان اون به لحاظ چرخش محور زمين در اثر "حركت تقديمي" جا به جا شده هست.

اين صورت فلكي ستاره قابل توجهي ندارد و درخشنده ترين اونها از قدر 3 هست.

ستارگان آلفا و بتاي جدي دوگانه به نظر مي رسند در صورتي كه اين طور نيست و اين دو ستاره به سرعت در حال دور شدن از هم هستند.

M30 يك خوشه ستاره اي متراكم از قدر 7 هست كه در حدود 4 درجه اي جنوب، جنوب شرقي زتاي جدي برنامه دارد.
وقت رسيدن رايشان نصف النهار: 29 شهريور
مساحت:414 درجه مربع


صورت فلكي دلو:
يكي از صورتهاي فلكي دايرةالبروج دلو مي باشد كه شكلي هست باستاني در آسمان و تحت نامهاي گوناگون در آسمان شناخته مي شود.

اين صورت فلكي نمايشگر مردي هست كه از كوزه اي آب مي ريزد.

در بسياري از اسطوره ها و افسانه ها، اين چهره گايشاناي سيل و طوفاني جهاني، پيش از داستان سيل كتاب مقدس بوده هست.

ستاره آلفاي اين صورت فلكي به نام سعد الملك ناميده شده و دقيقا بر رايشان هستواي سماايشان برنامه مي گيرد.

اين ستاره قدر 3 ، درخشانترين كوكب از اين صورت فلكي كم فروغ هست و 680 سال نوري از ما برنامه دارد.
يك خوشه ستاره اي قابل توجه به نام M2 با قدر 7 در چند درجه اي شمال ستاره بتا، در اين صورت فلكي وجود دارد.

در همان نزديكي 2 سحابي سياره اي مستقراند.

سحابي بزرگتر به شماره
NGC7293 كه به نام سحابي"حلزوني" معروف هست در جنوب غرب ستاره "ساق" (دلتاي دلو) برنامه دارد.

سحابي
NGC7009 از قدر 8 كه به لحاظ ظاهرش به سحابي "زحل" معروف شده، در جنوب شرقي ستاره "سعد بالع" (اپسيلون دلو) برنامه گرفته هست

صورت فلکی حوت (PSC) ماهی PISCES
پهنه (مساحت): 889 درجه ی مربع
صورت فلکی حوت با ستاره های ریز اون از وقت های باستانی در منطقه البروج نماینده ی ماهی در آسمان بوده هست.
یونانی ها و رومی ها اون را رب النوع عشق و شهوت می دانستند که با پسرش به نام اِرُس از چنگال هیولای تیفون فرار و به نهری جهیده و به ماهی تبدیل شده اند و سپس شناکنان با دم های به هم گره خورده ی خود گریختند.

هم اینک خورشید از 23 اسفند ماه تا 30 فروردین ماه در این صورت فلکی جای می گیرد.

بنابراین هنگامی که خورشید در نخستین روز فروردین ماه از خط هستوای سماوی از جنوب به شمال حرکت می کند، یعنی نخستین روز بهار برای نیمکره ی شمالی که لحظه ی اعتدال بهاری را تشکیل می دهد، خورشید درون این صورت فلکی جای گرفته هست.

ستاره ها:
آلفا – حوت با نام رشاء، در عربی به معنای "گره" هست، زیرا این ستاره دو ماهی را در این نقطه به هم وصل می نماید.

طیف اون
A2V، قدرش 3.9 و در فاصله ی 98 سال نوری از زمین جای گرفته هست.
اجرامی در ژرفای آسمان:
M74 یک کهکشان زیبای قدر نهم هست که در چند درجه ای شمال شرقی ستاره ی اتا-حوت، در بخش شرقی این صورت فلکی جای گرفته هست.


22:

صورت های فلکی و اجرام مسیه

23:

صورت های فلکی و اجرام مسیه

24:

صورت های فلکی و اجرام مسیه


76 out of 100 based on 41 user ratings 66 reviews

@