اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی پلیمرها به روش TSDC

بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسن درمانی در دوران قبل و بعد از تولد بر میزان یادگیری نوزادان در رآت
مطالعه مقدماتی اکولوژیکی توزیع و پراکنش گونه‌های مارمولک پناهگاه حیات وحش خبروروچون و دشت سیرجان در استان کرمان
بررسی میزان دژنراسیون نورنهای حرکتی شاخ قدامی نخاع ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک
بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای فیزیولوژیک عضله سولئوس قبل و بعد از قطع عصب و پس از رشد عصب نو پدید در موش صحرایی Rat
بررسی اثرات القایی و تراتوژنی میدان‌های الکترومغناطیسی متغیر (80/07 - 101/43 گاوس) بر 24 ساعت اولیه تکوین جنین جوجه (نژاد White leghorn)
بررسی اثرات تغذیه‌ای روغن‌های گیاهی و حیوانی و گوشت ماهی اوزون‌برون روی سطح کلسترول - تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین پلاسما در رت بالغ
How can I best take advantage of Trac?
Committing binaries to SVN
What is a pre-revprop-change hook in SVN, and how do I create it?
subclipse alternative [duplicate]
Subversion repository layout for libraries developed across different programs
Capitalize every file in a directory, in bash, using 'svn mv'
Best way of doing an SVn checkout/update on a web hosting package
Any way to ignore files coming from the repository for NTFS?
How to migrate all URLs in svn:externals properties across a repository?
Delete file contents from SVN history

اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی پلیمرها به روش TSDC
روش TSDC (جریان واقطبشی برانگیخته گرمایی) نقش مهمی در درک فرآیندهایی مانند واهلش ، واپاشی و ذخیره بارالکتریکی و اتلاف دی‌الکتریک و سایر برانگیختگی‌ها در الکترت‌ها به ویژه پلیمرهای الکترت که خاصییت فوتو-پیزو-فرو-پیروالکتریک از خود نشان می‌دهند و داشته هست .


شناسایی و بیوسیستماتیک جنس تریکوگراما در شهرستانهای مشهد
TSDC به عنوان یک روش هدفدار از سه دهه گذشته تاکنون در کنترل کیفی و کمی الکترت‌ها مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


مطالعه برخی پارامترهای زیست‌شناختی شاه‌میگو، گونه Panulirus Homarus در یک سال و مقایسه آن با نتایج سالهای 1369، 1372 و 1374
در این پایان‌نامه ضمن توصیف تئوری و راه‌اندازی عملی دستگاه و پارامترهای فیزیکی مختلف از قبیل دمای گذار شیشه‌ای، انرژی فعال‌سازی و وقت واهلش دوقطبی‌ها را برای پلیمرهای مانند پلی‌کربنات (PC) و پلی اتیلن (PE) .


بیوسیستماتیک مقایسه‌ای 9 گونه از جوندگان شمال خراسان براساس اختصاصات بافت‌شناسی و هیستومتری کولون (Colon)
پلی پروپیلن (PP) و چند پلیمر دیگر که در پژوهشگاه پلیمر تهیه شده‌اند و به دست آوردیم و با مراجع مختلف و روش TMTA (که در پژوهشگاه پلیمر ایران انجام گرفته) مقایسه و پیشنهادات لازم داده شده هست .


مطالعه و شناسایی فون عنکبوتهای جنوب استان خراسان شهرستان گناباد، قاین و فردوس (Arachnidc: Araneae)
چنانچه این پیشنهادات برآورد شوند می‌توان در بررسی خواص الکتریکی .


بررسی زنجیره تنفسی قارچ Armiollaria mellea (FR. ex VAHL) quelet در محیط طبیعی و محیطهای مصنوعی
کاربرد پلیمرها به موفقییتهای بزرگتری دست یافت .


اوت اکولوژی، اکو فیزیولوژی جوانه‌زنی بذر و تجزیه شیمیایی بخشهای مختلف میوه لیلکی Gleditschia caspica desf.


بررسی و شناسایی گونه‌های میکوریز و سیکولار - آرباسکولار (VAM) برخی گیاهان زراعی مشهد و حومه


64 out of 100 based on 29 user ratings 1104 reviews

@