رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛


رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
سلام دوستان ؛
امیدوارم خوب و سلامت باشید ..
راستش این دوره میخواستیم مسابقه رو بصورت ِ نظرسنجی برنامه بدیم ولی حداکثر ِ تعداد ِ نظرسنجی 15 تاست و عکسای ما بیشتر !!
برای همین این بارم مثل ِ دوره های قبل برگزار میشه ..
با عرض ِ پوزش خدمت ِ تمام ِ دوستانی که طرفدار ِ طرح ِ نظرسنجی مسابقه بودن ..
شرمنده دوستان ؛
تقصیر من نبود به خدا ..


روال هم بر این مبنا بود که هر پست تعداد تشکری بیشتری داشته باشه به معنی انتخاب نهایی و برنده شدن هست ؛

+ بسم الله---مسابقه ی کاربرشناسی سوژه 70----

1:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
مسابقه ی نقاشی هنرمندان هم میهنی

2:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
---مسابقه ی کاربرشناسی سوژه 71----

3:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
---مسابقه ی کاربرشناسی سوژه 72 ----

4:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
---مسابقه ی کاربرشناسی سوژه 73 ----

5:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
---مسابقه ی کاربرشناسی سوژه 74 ----

6:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
---مسابقه ی کاربرشناسی سوژه 75----

7:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛
---مسابقه ی کاربرشناسی سوژه 76----

8:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛9:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛10:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛11:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛12:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛13:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛14:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛

15:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛16:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛17:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛18:

رأی گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع نهم : اشک ) ؛


62 out of 100 based on 57 user ratings 382 reviews

@