معنی : اشكرلله چیست؟؟
پاسخ :
معنی اُشكرالله چیست ؟ یعنی خداوند را شكر می كنم ( من )


معنی اَشكرالله چیست ؟ یعنی خداوند را شكر كنید ( فعل امر )

در زبان عربی چگونه با وجود مبنی بودن در قرآن مفتوح نیز آمده است.
معنی شكراً لله چیست ؟ یعنی شكر و سپاس مخصوص خداوند هست .

الرحیم با سلام 1.چرا حرف لام با وجود مبنی بودن گاها مفتوح آمده است. مانند>له
موفق باشید

طریق


54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews

نباشید می خواستم تمام وزن های مشتقات را در زبان عربی بدانم با تشكر و
نباشید می خواستم تمام وزن های مشتقات را در زبان عربی بدانم با تشكر و
سال ااول معرب و مبنی رو برام تو

وخسته نباشید معنی كلمه جذ
معتل ناقص در زمان های ماضی ومضارع توضیح دهید(چگونگی صرف و وزن مضارع آن

د
هستم سال گذته عربی ام خوب بود و نمره هایم 18-19بود ولی امسال تا به حال نمره
می خواستم. فی السنته اربعه فصول و هی:الربیع والصیف والخریف والشتا. یعتبر
استتیک در دندانپزشکی
اسپلینیت‌ها در پریود و نتولوژی
استوماتیت بیسموتی پیش باسی و درمان
استوماتیت‌ها و آنتی‌بیوتیکهای موثر بر روی آنها
استوماتیتهای داروئی و درمان آنها
اسکلت پروتزهای پارسیل فلزی
استفاده از روش اچینگ در ترمیم دیاستم دندانهای قدامی
استوماتیتهای عفونی داروئی /سمی /و درمان آنها
استئوتومی‌های ثلث میانی صورت و کاربرد آنها در تصحیح انواع ناهنجاریهای رشدی تکاملی و اکتسابی و مادرزادی
استئومیلیت فکین و درمان جراحی و داروئی آن
*
@