دوستان یه سوال قبلا که ps3 هکــ نشده بود با XCM Cross Battle Adapter دسته اکس باکس را به ps3 وصل می کردیم گفتند این دوکنسول هکــ بشه روش بهتری میا واسه این کار چون XCM Cross Battle Adapter بازی های سنسور دار را میگفتند ساپورت نمیکنه می خواستم ببینم الان روشی هست بشه این کار را کرد؟