سلام رویه Giga 8i848 چنتا رم وصل میشه ؟ قیمت رم هاش چنده ؟؟ ممنون