مرکز دایره -منحنی قطبی


مرکز دایره -منحنی قطبیسلام
مرکز این دایره چه جوری بدست اومده؟
r= -4sinθ

مرکز دایره = (2,3π/2)این عدد

1:


lمعاله رو به مختصات دکارتی میبریم و مرکز رو مشخص میکنیم.مرکزش تو دکارتی میشه 0 برای ایکس و -2 برای y.
حالا کافیه مختصات این نقطه رو به سادگی مشخص کنید.روی محور y ها به طول 2 و در زاویه 270 درجه نسبت به مرکز در جهت مثبت


توزیع ثابت همگرایی

2:68 out of 100 based on 63 user ratings 538 reviews

@