سوال در مورد بردارها


سوال در مورد بردارهاسلام
یک سوال دوران دبیرستان و راهنمایی داشتم که ممنون می شم راهنمایی کنید

در شکل زیر جمع و برآیند دو بردار نشان داده شده است


در شکل الف خواهیم داشت

و برای شکل ب هم از جهت بردار C خواهیم داشت که این بردار بردار تفاضل هست که خواهیم داشت


می خواستم بدونم آیا این امکان وجود دارد که چون اندازه بردار C همان مقدار قبلی هست و تنها جهتش 180 درجه عوض شده عبارت جمع اولیه را به صورت زیر تغییر دهیم یا خیر؟اگر خیر چرا؟توضیح در رابطه با نمایش عدد

1:

نمودار شکل ب رو که اشتباه کشیدین.
اگه برنامه باشه که A-B=c پس A=B+C
اینی که شما کشیدی یعنی A+B=-C
یعنی جهت بردار a باید از نقطه ابتدایی نمودار b باشه به سمت انتهای c .اینی که شما کشیدی منفیa رو نشون میده.
پس نتیجه گیری شما غلطه در حالت کلی نمیشه فرمود چون A+B=C پس A+B=-C


تفاوتی بین این دو کسینوس است؟

2:74 out of 100 based on 29 user ratings 1054 reviews

@