سوال در مورد انتگرال


سوال در مورد انتگرال


اپسیلون چقدر است؟

1:درخواست توضیک یک رابطه بازگشتی

2:سوال در رابطه با لگاریتم

3:انتگرال و مشتق به معنی واقعی کلمه یعنی چی؟

4:چرا خطی نمیشود؟

5:

با سلام

انتگرال زیر رو مجدداً چک کنید، البته انتگرال به فرمی که نوشتید قابل حل هست ولی مراحل حلش کمی طولانی تره.


حل دستگاه معادله به سبک حذف و جایگزینی همان پلکانی است؟
با توجه به سطح انتگرالهای بعدی به نظر میرسه صورت انتگرال رو اشتباه تایپ کرده باشید!و اما بقیه انتگرالها که همگی با یک تغییر متغیر ابتدایی قابل حل هستند:موفق باشید/


رابطه بین انحراف معیار و میانگین

6:68 out of 100 based on 23 user ratings 598 reviews

@