درخواست مقاله آمار


درخواست مقاله آمارمن ترم اول رشته IT هستم
در درس آمار و احتمالات استاد گفته كه يه تحقيق در بازي isatic (آمار) بياريد

مقاله انگليسي + ترجمه فارسي (گفت خودمون ترجمه كنيم)


در 2 صفحه
فيثاغورس و تالس

1:

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
در جایی که علامت ----- هست بنویس daneshj u.ir بدون فاصله.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


یک سوال هندسی

2:74 out of 100 based on 19 user ratings 244 reviews

@